Matematiikan yksityisopetus

verkossa ja Helsingissä järjestettynä on palveluidemme ydin. Tarjoamme myös kursseja, annamme käyttöönne verkko-oppimis­ympäristömme Studiumin ja julkaisemme artikkeleja.

Ensimmäistä kertaa elämässäni tunsin ymmärtäväni matematiikkaa!

Pääsykokeisiin valmistautuja, 2011
Lue lisää asiakkaidemme
kokemuksia

Miksi valita Yksityisopetus.net?

Asiantunteva ja koulutettu yksityisopettaja

Teitä tai lastanne tukee asiantunteva ja koulutettu yksityisopettaja, joka on ystävällinen, innostava, kannustava ja kärsivällinen. Opettajamme on koulutukseltaan matematiikan ja tilastotieteen aineenopettaja, joka on suorittanut filosofian maisterin tutkintonsa Helsingin yliopistossa.

Lisää opettajasta
Matematiikan yksityisopetus

Verkko-oppimis­ympäristömme Studium

Verkko-oppimisympäristömme Studiumin avulla yksityisopetus laajenee varsinaisten tapaamisten ulkopuolelle. Studiumista saatte vaivattomasti käyttöönne matematiikan yksityisopettajan teille tekemät materiaalit kuten muistiinpanot ja harjoitustehtävät. Lisäksi Studium antaa käyttöönne useita oppimista tukevia toimintoja, kuten työkalut omatoimiseen edistymisen seurantaan.

Lisää Studiumista

Videotallenteet etäopetuksesta

Voimme halutessanne ja luvallanne tallentaa verkossa pidetyt matematiikan yksityistuntinne videolle, joka on vain teidän saatavillanne tietoturvallisen oppimisympäristömme kautta. Näin pystytte palaamaan etäopetuksen keskeisiin hetkiin niin monesti kuin tahdotte. Tallenteelle tulee valintanne mukaan vain yksityisopettajan puhe tai teidän molempien äänet.

Opetettaviemme erinomaiset kokemukset

Asiakkaamme ovat antaneet erinomaista palautetta käyttämistään palveluistamme, ja voittekin lukea tarkemmin heidän kokemuksistaan näiltä verkkosivuiltamme. Opettajamme ammattikorkeakoulussa antamaan ryhmäopetukseen osallistuneet ovat asteikolla 1-5 arvioineet opettajan asiantuntevuudeksi 4,84, opetuksen ilmapiiriksi 4,43 ja osaamistavoitteiden saavuttamiseksi 3,90.

Lue kokemuksia

Yksityisopetus sisältää laatutakuun

Jos ette ole ensimmäisen opetuskerran jälkeen tyytyväinen opetukseen tai tukiopettajaan, voitte ilmoittaa tästä ja emme veloita teiltä kyseisestä opetuskerrasta mitään. Tämä takuu koskee opettajan tiloissa Hakaniemessä Helsingissä järjestettävää yksityisopetusta, mutta se ei koske verkko-opetusta tai ryhmäkursseja.

Matematiikan yksityisopetus

Kenelle yksityisopetus on suunnattu?

Järjestämme matematiikan ja tilastotieteen yksityistunteja peruskoulutasosta aina yliopistotasoon asti valintakokeet mukaan lukien.

Peruskoululaiset
Lukiolaiset
Ammattikorkea­koululaiset
Ammattikoululaiset
Muut
Yliopisto-opiskelijat
Valintakokeisiin osallistujat

Tilastotieteen ja matematiikan yksityisopetus on saatavilla kaikkiin niihin toisen ja korkea-asteen valintakokeisiin, joissa sitä tarvitaan. Näitä ovat esimerkiksi kauppatieteiden, lääketieteen, tekniikan ja psykologian pääsykokeet.

Usein kysyttyä matematiikan yksityistunneista

Milloin matematiikan yksityisopetus kannattaa aloittaa?

Yksityisopetus kannattaa aloittaa heti silloin, kun matematiikka alkaa tuntua vaikealta. Peruskoulu- ja lukiomatematiikassa valtaosa uusista opetettavista taidoista rakentuu aiemmin opetettujen taitojen muodostaman kivijalan päälle. Tilanne on täysin erilainen kuin vaikkapa maantiedossa. Espanjan maantiedon voi oppia, vaikkei tietäisi mitään Ruotsin maantiedosta.

Matematiikassa asia ei ikävä kyllä toimi näin, vaan jokin epäselväksi jäänyt asia voi merkittävästi hankaloittaa myöhempää matematiikan oppimista. Jos matematiikka alkaa tuntua hankalalta, kannattaa tilannetta lähteä korjaamaan mahdollisimman pian hankkimalla lisäopetusta.

Kuinka paljon opetusta tarvitaan?

Tilanteet ovat todella erilaisia, joten yleispätevän tuntimääräarvion antaminen on mahdotonta. Suosittelemme teitä ottamaan meihin yhteyttä vaikkapa puhelimitse, niin voimme jutella nykyisestä tilanteestanne ja taustoistanne matematiikan kanssa yksityiskohtaisemmin.

Näiden tietojen pohjalta pystymme antamaan teille alustavan arvion ja suosituksen tukiopetukseen tarvittavasta tuntimäärästä. Yksityistuntien käynnistyttyä opettajamme osaa yleensä nopeasti tunnistaa vahvuutenne ja haasteenne, ja tämän jälkeen pystymme tarkentamaan alustavaa arviotamme.

Toimiiko etäopetus käytännössä?

Kyllä! Hyvin suunniteltu ja toteutettu etäopetus toimii myös käytännössä, eikä se kokemustemme mukaan ainakaan merkittävällä tavalla eroa perinteisestä kasvokkain tapahtuvasta lähiopetuksesta. Itseasiassa uskallamme jopa väittää, että etänä pidettävä matematiikan opetus voi olla tietyssä mielessä parempikin vaihtoehto. Esitämme väitteellemme perustelut tässä verkkoartikkelissamme.

Voitte lukea verkkosivustoltamme myös yksityiskohtaisen kuvauksen siitä, miten me toteutamme matematiikan etäopetuksen verkossa.

Millä kielillä annatte matematiikan opetusta?

Annamme yksityistunteja ensisijaisesti suomeksi. Opettajamme puhuu myös ruotsia ja englantia hyvin sekä ranskaa ja espanjaa auttavasti, ja näitä kieliä voidaan käyttää suomenkielisen opetuksen tukena.

Kenelle järjestätte yksityisopetusta?

Järjestämme matematiikan yksityisopetusta käytännössä kaikentasoista lisäopetusta haluaville. Nuorin opetettavamme on ollut peruskoulun toisella luokalla ja varttunein vanhuuseläkkeellä oleva yliopisto-opiskelija. Useimmiten yksityistunteja toki ottavat yläkoululaiset, lukion lyhyen ja pitkän matematiikan lukijat sekä valintakokeisiin osallistujat.

Voiko yksityistunneille osallistua useampi henkilö?

Kyllä! On täysin mahdollista, että opetukseen osallistuu useampi ihminen samaan aikaan. Tällaisessa järjestelyssä on kuitenkin opetuksen sujuvuuden kannalta tarkoituksenmukaisinta, että kaikkien kanssa käsitellään samaa aihetta ja että heidän nykyinen osaamistasonsa on suunnilleen samanlainen. Suosittelemamme tapa ryhmäopetuksen toteuttamiseen on oppimisympäristömme verkkoluokan käyttäminen.

Millainen yksityisopettaja on?

Arto

Matematiikan yksityisopettaja

Mukava, innostava, kärsivällinen ja helposti lähestyttävä yksityisopettaja Arto on yli 15 vuoden ajan antanut matematiikan tukiopetusta lukiolaisille, korkeakouluopiskelijoille, aikuisopiskelijoille ja monille muille hyvällä menestyksellä. Hänellä on vastaavanlainen kokemus myös tilastotieteen opettamisesta.

Opettajamme on valmistunut Helsingin yliopistosta filosofian maisteriksi pääaineenaan matematiikka ja laajana sivuaineenaan tilastotiede. Pedagogiset opintonsa hän on tehnyt kasvatuspsykologiassa, jonka keskeisiä osia ovat ihmisen oppimiseen ja yleisemminkin kognitiiviseen kehitykseen liittyvät kysymykset.

Lue lisää opettajasta

Kurssit verkossa


kesä 2020

Matematiikan perusteet

Hankaluuksia murtolukujen, lausekkeiden ja yhtälöiden kanssa? Ota matematiikan perusteet haltuun ja vahvista laskurutiiniasi tällä omatoimisella verkkokurssillamme!

kesä 2020

Todennäköisyyslaskennan perusteet

Tällä omatoimisella verkkokurssillamme käsitellään todennäköisyyslaskennan perusteita.

kesä 2020

Lyhyestä matematiikasta läpi

Onko tavoitteenasi päästä läpi ylioppilaskokeesta, mutta arvosanalla ei ole isoa merkitystä? Tämä lyhyen matematiikan abikurssi on suunnattu sinulle.

syksy 2020

Tilastomatematiikan perusteet

Tällä verkkokurssilla käsitellään korkeakoulutasoisen tilastomatematiikan perusteita.

Miten kurssit toteutetaan?

Verkkokursseihimme kuuluu sekä perinteisiä opettajajohtoisia toteutuksia että omatoimisen opiskelun kursseja. Opettajajohtoisten kurssien keskeisimpiä elementtejä ovat:

Opetus verkkoluokassa

Opetus järjestetään selaimen kautta toimivassa verkkoluokassamme, jossa kurssilaiset ja opettaja ovat video- ja ääniyhteydessä toisiinsa. Verkkoluokan muita ominaisuuksia ovat muun muassa yhteinen tussitaulu, tiedostojen helppo jakaminen ja mahdollisuus ottaa opetuslähetyksestä valokuvia.

Videotallenteet opetuksesta

Ettekö pystynyt osallistumaan jollekin opetuskerralle? Ei hätää! Teemme verkossa järjestetyistä opetustilaisuuksista videotallenteet, jotka ovat kurssilaisten katseltavissa jälkikäteen. Ja vaikka olisittekin osallistunut opetukseen, niin tallenteiden avulla voitte kerrata hankalat kohdat niin monesti kuin vain tahdotte.

Kurssimateriaalit verkossa

Opettajan laatimat muistiinpanot, esimerkit ja tuntitehtävät ovat opetuksen päättymisen jälkeen saatavillanne myös skannattuina pdf-dokumentteina oppimisympäristöstämme Studiumista. Studiumista löytyvät tietenkin myös kotitehtävät.

Lisää artikkeleja


Matematiikan ylioppilaskoe syksy 2020

Tässä artikkelissa käsittelemme syksyn 2020 matematiikan ylioppilaskoetta ja tapoja, joilla voimme tukea sinua siihen valmistautuessasi. Mukana myös videoita.

Kannattaako monivalintakokeessa arvata?

Oletko osallistumassa esimerkiksi valintakokeeseen, jossa on monivalintatehtäviä? Tässä artikkelissa kerromme runsaiden esimerkkitilanteiden kautta, milloin vastauksen arvaaminen on kannattavaa. Lisäksi tarjoamme käyttöösi pistelaskurin.

Matematiikan ylioppilaskokeen pisterajat

Tästä artikkelista näette pitkän ja lyhyen matematiikan ylioppilaskokeiden pisterajat vuodesta 2016 alkaen suhteutettuna nykyiseen pisteytysmallin. Sivuamme kirjoituksessa myös muita kokeeseen liittyviä asioita.

Pitkä vai lyhyt matematiikka?

Oletko miettimässä valintaa lukion pitkän ja lyhyen matematiikan välillä? Tässä artikkelissa kerromme näkemyksemme siitä, millaisia asioita sinun kannattaa puntaroida valintaa tehdessäsi.

Opi todennäköisyyslaskentaa verkkokurssillamme

Todennäköisyyslaskentaa käsittelevä omatoiminen verkkokurssimme on käytettävissäsi vaikka heti. Kurssin sisällön pääpaino on diskreeteissä ja jatkuvissa todennäköisyysjakaumissa, mutta kurssilla käsitellään myös todennäköisyyslaskennan perusasioita aivan klassisesta todennäköisyyslaskennasta alkaen.

Hankaluuksia murtolukujen, lausekkeiden ja yhtälöiden kanssa?

Palauta matematiikan perusteet mieleesi ja vahvista laskurutiiniasi matematiikan perusteiden verkkokurssillamme. Omatoimisen kurssimme suorittamisen voit aloittaa juuri silloin, kun sinulle parhaiten sopii. Kurssi sisältää teoriaa ja esimerkkejä satoja sivuja ja tarjoaa käyttöösi yli 700 harjoitustehtävää.

Mitä etuja verkon kautta pidettävä yksityisopetus tarjoaa?

Verkon kautta järjestettävät yksityistunnit sisältävät runsaasti etuja perinteiseen kasvotusten pidettävään opetukseen verrattuna. Käsittelemme aihetta yksityiskohtaisemmin tässä artikkelissa.

Miten opin matematiikkaa?

Tästä artikkelista voitte lukea näkemyksemme siitä, miten matematiikkaa opitaan. Pähkinänkuoressa keskeisintä on pohjatietojen varmistaminen, syvällinen teoriaan ja esimerkkeihin perehtyminen, ahkera harjoitustehtävien tekeminen ja asioiden kertaaminen myöhemmin.

Tarvetta todennäköisyys­laskennalle tai tilastomatematiikalle?

Todennäköisyyslaskennan ja tilastomatematiikan perusteita käsittelevät verkkokurssimme soveltuvat erinomaisesti esimerkiksi psykologian valintakokeeseen osallistujille ja korkeakouluopiskelijoille. Todennäköisyyslaskennan kurssi on saatavillasi heti, ja tilastomatematiikan kurssi julkaistaan syksyllä 2020. Kurssit toteutetaan verkko-oppimisympäristömme Studiumin kautta.

Mitä aiemmat asiakkaamme ovat sanoneet antamastamme matematiikan yksityisopetuksesta?

Tässä heistä yksi kertoo oman tarinansa. Kuva on kuvituskuva.

Voin olla tyytyväinen että otin Artoon yhteyttä!

Autoasentaja, tuleva autosähköinsinööri, 2011

"Lähdin ammattikorkeakouluun 21 vuoden tauon jälkeen, joka oli kulunut ammattikoulusta. Sähkölinjalla, jonne pääsin, matematiikka perustuu Lukion pitkään matikkaan. Nyt kun viimeinenkin kurssi Differentiaaliyhtälöt ja Integraalimuunnokset on läpäisty, voin olla tyytyväinen että otin Artoon yhteyttä jo ennen pääsykokeita. Ilman Arton apua urakka olisi ollut mahdoton, kun vähäinenkin matematiikka, joka perus ja ammattikoulussa tuli opittua oli työelämässä unohtunut tuon 21 vuoden aikana."

Ota yhteyttä

Vastaamme oikein mielellämme mahdollisiin kysymyksiinne!

040 554 4650

Jos emme voi yhteydenottohetkellänne vastata puheluun, soitamme teille takaisin niin pian kuin mahdollista.

Hakaniemi Helsinki 00530

Yhteydenottopyyntö