Tarjoamamme matematiikan yksityisopetus on käytettävissänne Helsingissä ja verkon kautta koko Suomessa. Annamme yksilöllistä opetusta järjestämällä myös tilastotieteen tunteja. Lisäksi saatte tukea oppimiseen verkkokursseiltamme. Kurssit toteutetaan helppokäyttöisessä oppimisympäristössämme Studiumissa.

Miksi meidät kannattaa valita?

1. Asiantunteva ja koulutettu yksityisopettaja

Teitä tai lastanne tukee asiantunteva ja koulutettu matematiikan yksityisopettaja, joka on mukava, innostava, kannustava ja kärsivällinen. Opettajamme on koulutukseltaan aito matematiikan ja tilastotieteen aineenopettaja, joka on suorittanut filosofian maisterin tutkintonsa Helsingin yliopistossa. Ja mikä parasta, hän osaa opettaa myös käytännössä erilaisissa tilanteissa olevia oppijoita menestyksekkäästi!

Lisää opettajasta
Matematiikan yksityisopetus

2. Verkko-oppimis­ympäristömme Studium

Verkko-oppimisympäristömme Studiumin avulla matematiikan yksityisopetus laajenee varsinaisten tapaamisten ulkopuolelle. Studiumista saatte vaivattomasti käyttöönne yksityisopettajan teille tekemät materiaalit kuten muistiinpanot ja harjoitustehtävät. Lisäksi Studium antaa käyttöönne useita oppimista tukevia toimintoja, kuten työkalut omatoimiseen edistymisen seurantaan.

Lisää Studiumista

3. Videotallenteet tukiopetuksesta

Voimme halutessanne ja luvallanne tallentaa verkossa pidetyt matematiikan yksityistuntinne videolle, joka on vain teidän saatavillanne tietoturvallisen oppimisympäristömme kautta. Näin pystytte palaamaan tukiopetuksen keskeisiin hetkiin niin monesti kuin tahdotte. Tallenteelle nauhoittuu valintanne mukaan vain tukiopettajanne puhe tai teidän molempien äänet.

Lisää etäopetuksesta

4. Opetettaviemme erinomaiset kokemukset

Asiakkaamme ovat antaneet erinomaista palautetta, ja voittekin lukea tarkemmin heidän kokemuksistaan yksityisopetuksesta tältä sivustoltamme.

Tässä maistiaiseksi lyhyt poiminta vuoden 2008 palautteesta: "Ylioppilaskoearvosana nousi kaksi pykälää!" (IB-lukiossa opiskelleen oppilaan äiti)

Lue kokemuksia

5. Opetus sisältää laatutakuun

Jos ette ole ensimmäisen opetuskerran jälkeen tyytyväinen opetukseen tai tukiopettajaan, voitte ilmoittaa tästä ja emme veloita teiltä kyseisestä opetuskerrasta mitään. Tämä takuu koskee opettajan tiloissa Hakaniemessä Helsingissä järjestettäviä tapaamisia, mutta se ei koske verkko-opetusta tai ryhmäkursseja.

Matematiikan yksityisopetus

Kenelle yksityisopetus on suunnattu?

Järjestämme matematiikan ja tilastotieteen yksityistunteja peruskoulutasosta aina yliopistotasoon asti valintakokeet mukaan lukien.

Peruskoululaiset

Olipa teillä tuentarvetta sitten alakoulun murtolukujen laventamisessa tai yläkoulun negatiivisten lukujen merkkisääntöjen kotitehtävissä, olemme apunanne rakentaessanne tätä tuikitärkeää perustaa.

Lukiolaiset

Ovatko lukion lyhyen matikan trigonometriset funktiot kapinassa vai eikö pitkän oppimäärän logaritmifunktio suostu derivoitumaan? Selätetään ne ja harjoitellaan läksyjen hankalia tehtäviä yhdessä!

Ammattikoululaiset

Haluatteko lisävarmuutta kaupallisten aineiden laskuihin? Muodostetaan kirkas käsitys siitä, mikä on prosentin ja prosenttiyksikön ero. Vai tarvitsetteko jeesiä rakennusalan geometriassa ja tilavuuslaskuissa? Opetamme niitä teille mielellämme!

Ammattikorkea­koululaiset

Tuntuuko matriisien kertolasku hämärältä? Valaistaan asiaa ja opetellaan samalla ominaisarvot ja käänteismatriisin muodostaminen! Vai tuottavatko lääkelaskut päänvaivaa? Otetaan milligrammat ja desilitrat haltuun!

Yliopisto-opiskelijat

Onko tavoitteenanne saada analyysin tentistä viitonen arvosanaksi diplomi-insinöörin tutkintotodistukseen? Pureudutaan yhdessä osittaisintegroinnin oppimisen kiehtoviin kiemuroihin ja väliarvolauseiden saloihin!

Aikuisopiskelijat

Tarvitsetteko täydennyskoulutuksen oppitunneilla algebrallisia perustaitoja, mutta yhtälön ratkaiseminen on päässyt kouluaikojen jälkeen unohtumaan? Autamme mieluusti aikuisia asioiden kertaamisessa.

Abiturientit

Kolkuttavatko ylioppilaskirjoitukset ovella? Yksilöllinen opetus tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden tehokkaaseen kertaamiseen esimerkiksi vanhojen ylioppilastehtävien laskemisen muodossa.

Valintakokeisiin osallistujat

Tilastotieteen ja matematiikan yksityisopetus on saatavilla kaikkiin niihin toisen ja korkea-asteen koulutuksen kokeisiin, joissa sitä tarvitaan. Näitä ovat esimerkiksi lääketieteen, tekniikan, kauppatieteiden ja psykologian pääsykokeet sekä amk-valintakoe.

Muut

Aloitteko ansaituilla eläkepäivillänne opiskelemaan vektorilaskentaa ihan vaan harrastuksen ja mielenkiinnon vuoksi ja haluatte nyt selvennystä mieltänne askarruttaviin seikkoihin? Sehän järjestyy!

Miksi oppimistulokset parantuvat?

Tavanomaisessa koulujen ryhmäopetuksessa opettajan on aina pakko tehdä kompromisseja erilaisissa tilanteissa olevien opiskelijoiden tarpeiden ja tavoitteiden välillä. Tästä aiheutuu usein se, että eniten tukea tarvitseville ryhmän jäsenille etenemisvauhti on liian kova hyvien oppimistulosten ja haluttujen arvosanojen saavuttamiseksi. Puolestaan toisessa ääripäässä haaste on siinä, että porukan välkyin oppija helposti turhautuu hänelle liian hitaaseen etenemiseen ja samojen asioiden kertaamiseen koulun oppitunneilla. Kumpikaan tilanne tuskin lisää motivaatiota opiskeluun.

On tavoitteenne sitten opetussuunnitelman perusasioiden ymmärtämisessä, yliopiston pisterajojen yläpään kolistelussa tai jossain sillä välillä, yksityisopetuksessa pystymme rakentamaan juuri teille tai lapsellenne sopivan yksilöllisen opetuskokonaisuuden. Saavutettavat hyödyt eivät pelkästään rajoitu oppimistulosten parantumiseen, vaan positiivinen muutos heijastuu myös oppijan itsetuntoon ja tietenkin yleiseen opiskelumotivaatioon.

Mitä hyötyä matematiikan yksityisopetuksesta on? Kuvituskuva.

Millainen yksityisopettaja on?

Mukava ja kärsivällinen matematiikan opettaja

Mukava, innostava, kärsivällinen ja helposti lähestyttävä yksityisopettajamme Arto on yli 15 vuoden ajan antanut matematiikan tukiopetusta Helsingissä lukiolaisille, korkeakouluopiskelijoille, aikuisopiskelijoille ja monille muille hyvällä menestyksellä. Netin kautta opettamisen hän aloitti viitisen vuotta sitten, joten hänellä on muodostunut siihen vahva rutiini jo ennen vuoden 2020 tapahtumia. Artolla on vastaavanlainen kokemus myös tilastotieteen opettamisesta.

Opettajamme on valmistunut Helsingin yliopistosta filosofian maisteriksi pääaineenaan matematiikka ja laajana sivuaineenaan tilastotiede. Pedagogiset opintonsa hän on tehnyt kasvatuspsykologiassa, jonka keskeisiä osia ovat ihmisen oppimiseen ja yleisemminkin kognitiiviseen kehitykseen liittyvät kysymykset.

Vankka omien aineiden hallinta ja osaaminen on opettajan työssä välttämätön perusta, mutta kaikkein tärkeintä on omata kyky selittää asiat ymmärrettävästi ja selkeästi oppijalle, joka tutustuu niihin ensimmäistä kertaa. Kun aineenopettaja pyörittelee työssään samoja aihepiirejä vuodesta toiseen, niistä tulee väistämättä hänelle itselleen itsestäänselvyyksiä. Opettajan tulee kuitenkin pitää aktiivisesti mielessään, että hänelle itselleen ilmiselvät asiat eivät yleensä ole sitä opetettavalle. Hyvä opettaja ei koskaan vastaa opetettavansa kysymyksiin "koska se nyt vain on niin", vaan selittää asioiden syyt ja seuraukset kärsivällisesti ja innostuneesti.

Hyvä yksityisopettaja ei myöskään koskaan sorru kahden tunnin yksinpuheluun, vaan luo opetustilanteesta aidosti vuorovaikutteisen rohkaisemalla ja kannustamalla opetettavaansa tuomaan esiin omia ajatuksiaan.

Lue lisää opettajasta
Matematiikan yksityisopettaja Arto antaa tilastotieteen ja matematiikan tunteja Helsingissä ja netin kautta.

Usein kysyttyä matematiikan yksityistunneista

Milloin lisäopetus kannattaa aloittaa?

Lisäopetus kannattaa aloittaa heti silloin, kun kyseinen aine alkaa tuntua vaikealta. Peruskoulu- ja lukiomatematiikassa valtaosa uusista opetettavista taidoista rakentuu aiemmin opetettujen taitojen muodostaman kivijalan päälle. Tilanne on täysin erilainen kuin vaikkapa maantiedossa. Espanjan maantiedon voi oppia, vaikkei tietäisi mitään Ruotsin maantiedosta.

Matematiikan oppimisessa asia ei ikävä kyllä toimi näin, vaan jokin epäselväksi jäänyt asia voi merkittävästi hankaloittaa myöhempiä oppimisprosesseja. Jos lukujen ja lausekkeiden pyörittely alkaa tuntua hankalalta, kannattaa tilannetta lähteä korjaamaan mahdollisimman pian hankkimalla lisäopetusta.

Kuinka paljon opetusta tarvitaan?

Tilanteet ovat todella erilaisia, joten yleispätevän tuntimääräarvion antaminen on mahdotonta. Suosittelemme teitä ottamaan meihin yhteyttä vaikkapa puhelimitse, niin voimme jutella nykyisestä tilanteestanne ja taustoistanne yksityiskohtaisemmin.

Näiden tietojen pohjalta pystymme antamaan teille alustavan arvion ja suosituksen yksityisopetukseen tarvittavasta tuntimäärästä. Yksityistuntien käynnistyttyä opettajamme osaa yleensä nopeasti tunnistaa vahvuutenne ja haasteenne, ja tämän jälkeen pystymme tarkentamaan alustavaa arviotamme.

Toimiiko etäopetus käytännössä?

Kyllä! Hyvin suunniteltu ja toteutettu etäopetus toimii myös käytännössä, eikä se kokemustemme mukaan ainakaan merkittävällä tavalla eroa perinteisestä kasvokkain tapahtuvasta lähiopetuksesta. Itseasiassa uskallamme jopa väittää, että etänä pidettävä matematiikan opetus voi olla tietyssä mielessä parempikin vaihtoehto. Esitämme väitteellemme perustelut tässä verkkoartikkelissamme.

Voitte lukea sivustoltamme myös yksityiskohtaisen kuvauksen siitä, miten me toteutamme matematiikan verkkotunnit käytännössä.

Voiko yksityistunneille osallistua useampi henkilö?

Kyllä! On täysin mahdollista, että opetukseen osallistuu useampi ihminen samaan aikaan. Tällaisessa järjestelyssä on kuitenkin opetuksen sujuvuuden kannalta tarkoituksenmukaisinta, että kaikkien kanssa käsitellään samaa aihetta ja että heidän nykyinen osaamistasonsa on suunnilleen samanlainen. Suosittelemamme tapa ryhmäopetuksen toteuttamiseen on oppimisympäristömme verkkoluokan käyttäminen.

Ketkä kuuluvat kohderyhmäänne?

Järjestämme yksityisopetusta käytännössä kaikentasoista apua ja tukea haluaville. Nuorin opetettavamme on ollut peruskoulun toisella luokalla ja varttunein vanhuuseläkkeellä oleva yliopisto-opiskelija. Useimmiten yksityistunteja toki ottavat yläkoululaiset, lukion lyhyen ja pitkän oppimäärän opiskelijat sekä valintakokeisiin osallistujat.

Millä kielillä opetatte?

Annamme yksityistunteja ensisijaisesti suomeksi. Opettajamme puhuu myös ruotsia ja englantia hyvin sekä ranskaa ja espanjaa auttavasti, ja näitä kieliä voidaan käyttää suomenkielisen opetuksen tukena.

Millaisia kokemuksia aiemmilla asiakkaillamme on matematiikan tukiopetuksesta?

Seuraavaksi muutama heistä jakaa oman tarinansa ja kertoo kokemuksistaan tukiopetuksen käyttäjänä. Kuvat on kuvituskuvia.

Kuvituskuva: Jenni, abiturientti

Arto oli minulla yksityisenä matematiikan opettajana valmistuessani pitkän matematiikan ylioppilaskirjoituksiin keväällä 2006. Arvioisin matematiikan arvosanani nousseen kirjoituksissa vähintään yhdellä arvosanalla tämän ansiosta. Arto oli todella havainnollistava ja selitti asiat ymmärrettävällä tavalla - todellista opettaja-ainesta.

Kuvituskuva: Yläasteella opiskelevan oppilaan äiti

Suurkiitokset vielä kerran erinomaisesta opetuksestasi, johon poikani oli erittäin tyytyväinen. Nyt tiedämme, kenen puoleen kääntyä, jos matikkaongelmia vastaisuudessa taas tulee.

Kuvituskuva: Markus, abiturientti

Kertasin Arton kanssa lyhyen matematiikan kursseja ennen kevään kirjoituksia. Arto on mielestäni erittäin hyvä ja rauhallinen opettaja. Hän osaa selostaa asiat ymmärrettävästi sekä selkeästi. Hänen avullaan kysymysmerkin alla olleet asiat selvisivät

Matematiikan verkkokurssit


kevät 2021

Matematiikan perusteet

Hankaluuksia murtolukujen, lausekkeiden ja yhtälöiden kanssa? Ota matematiikan perusteet haltuun ja vahvista laskurutiiniasi tällä omatoimisella verkkokurssillamme!

kevät 2021

Todennäköisyyslaskennan perusteet

Tällä omatoimisella verkkokurssillamme käsitellään todennäköisyyslaskennan perusteita.

talvi 2020-2021

Tilastomatematiikan perusteet

Tällä verkkokurssilla käsitellään korkeakoulutasoisen tilastomatematiikan perusteita.

kesä 2021

Lyhyestä matematiikasta läpi -abikurssi

Onko tavoitteenasi päästä läpi ylioppilaskokeesta? Tämä netissä järjestettävä lyhyen matematiikan abikurssi on suunnattu sinulle.

kevät 2021

Pitkän matematiikan koekertaus

Nettikurssilla kerrataan lukion pitkän matematiikan kurssikoetta varten neljän hengen pienryhmissä.

kesä 2021

Peruskoulun matematiikan kertaus

Peruskoulun matematiikan kertauskurssi painottuu niihin yläkoulun sisältöihin, joiden hyvä osaaminen on tärkeää lukiossa.

Miten verkkokurssit toteutetaan?

Nettikursseihimme kuuluu sekä perinteisiä opettajajohtoisia toteutuksia että omatoimisen opiskelun opintojaksoja. Opettajajohtoisten matematiikan verkkokurssien keskeisimpiä elementtejä ovat:

Opetus verkkoluokassa

Opetus järjestetään selaimen kautta toimivassa verkkoluokassamme, jossa kurssilaiset ja opettaja ovat video- ja ääniyhteydessä toisiinsa. Verkkoluokan muita ominaisuuksia ovat muun muassa yhteinen tussitaulu, tiedostojen helppo jakaminen ja mahdollisuus ottaa opetuslähetyksestä valokuvia.

Videotallenteet opetuksesta

Ettekö pystynyt osallistumaan jollekin opetuskerralle? Ei hätää! Teemme verkossa järjestettävien kurssien opetustilaisuuksista videotallenteet, jotka ovat kurssilaisten katseltavissa jälkikäteen. Ja vaikka olisittekin osallistunut opetukseen, niin tallenteiden avulla voitte kerrata hankalat kohdat niin monesti kuin vain tahdotte.

Kurssimateriaalit verkossa

Opettajan laatimat muistiinpanot, esimerkit ja tuntitehtävät ovat opetuksen päättymisen jälkeen saatavillanne myös skannattuina pdf-dokumentteina oppimisympäristöstämme Studiumista, josta löytyvät tietenkin myös kotitehtävät ja muut kurssimateriaalit.

Artikkeleja oppimisesta ja palveluistamme

Seitsemän vinkkiä matematiikan yo-kirjoituksiin valmistautumiseen

Miten saat kaveripiiristäsi, oppikirjojen esimerkeistä ja käsitekartoista hyödyn irti kerratessasi ylioppilaskirjoituksiin? Lue vinkkimme kokeeseen valmistautumiseen!

Lyhyen matematiikan abikurssi – syksy 2020

Loppukesästä 2020 alkavalla abikurssillamme keskitytään perusasioiden harjoitteluun syksyn ylioppilaskirjoituksia varten. Kertauskurssi toteutetaan reaaliaikaisena verkko-opetuksena pienryhmissä.

Matematiikan ylioppilaskoe syksy 2020

Tässä artikkelissa käsittelemme syksyn 2020 ylioppilaskoetta ja tapoja, joilla voimme tukea sinua siihen valmistautuessasi. Mukana myös videoita.

Miten yksityisopetus etäopetuksena verkon kautta toimii käytännössä?

Tässä artikkelissa kerromme ja näytämme yksityiskohtaisesti lukuisten kuvien kera, miten järjestämämme matematiikan etäopetus käytännössä toimii.

Kannattaako monivalintakokeessa arvata?

Oletko osallistumassa esimerkiksi pääsykokeeseen, jossa on monivalintatehtäviä? Tässä artikkelissa kerromme runsaiden esimerkkitilanteiden kautta, milloin vastauksen arvaaminen on kannattavaa. Lisäksi tarjoamme käyttöösi pistelaskurin.

Miten suoritan matematiikan kokeen? – Strategia koetilanteeseen

Esitämme tässä artikkelissa seitsenkohtaisen strategian matikan kokeiden menestykselliseen suorittamiseen varsinaisissa koetilanteissa.

Matematiikan ylioppilaskokeen pisterajat

Tästä artikkelista näette pitkän ja lyhyen matematiikan ylioppilaskokeiden pisterajat vuodesta 2016 alkaen suhteutettuna nykyiseen pisteytysmallin.

Pitkä vai lyhyt matematiikka – mitä puntaroida valinnassa?

Oletko miettimässä valintaa lukion pitkän ja lyhyen oppimäärän välillä? Tässä artikkelissa kerromme näkemyksemme siitä, millaisia asioita sinun kannattaa puntaroida valintaa tehdessäsi.

Hankaluuksia murtolukujen, lausekkeiden ja yhtälöiden kanssa?

Palauta matematiikan perusteet mieleesi ja vahvista laskurutiiniasi nettikurssillamme. Omatoimisen kurssimme suorittamisen voit aloittaa juuri silloin, kun sinulle parhaiten sopii. Opintojakso sisältää teoriaa ja esimerkkejä satoja sivuja ja tarjoaa käyttöösi yli 700 harjoitustehtävää.

Opi todennäköisyyslaskentaa verkkokurssillamme

Todennäköisyyslaskentaa käsittelevä omatoiminen nettikurssimme on käytettävissäsi vaikka heti. Kurssin sisällön pääpaino on diskreeteissä ja jatkuvissa todennäköisyysjakaumissa, mutta opintojaksolla käsitellään myös todennäköisyyslaskennan perusasioita aivan klassisesta todennäköisyyslaskennasta alkaen.

Ota yhteyttä

Vastaamme oikein mielellämme mahdollisiin kysymyksiinne!

040 554 4650

Jos emme voi yhteydenottohetkellänne vastata puheluun, soitamme teille takaisin niin pian kuin mahdollista.

Hakaniemi Helsinki 00530

Yhteydenottopyyntö