Matematiikan verkkokurssit


kevät 2021

Matematiikan perusteet

Matematiikka on järjestelmä, jossa valtaosa uusista asioista rakentuu aiempien asioiden päälle. Perustietoihin syystä tai toisesta jääneet aukot ovat yksi yleisimmistä syistä sille, miksi matematiikka tuntuu vaikealta. Kun perusteet ovat hallussa, matematiikan kanssa toimiminen helpottuu yleensä huomattavasti ja siitä tulee mukavaa!

Omatoiminen Matematiikan perusteet -verkkokurssimme vastaa tähän haasteeseen. Kurssilla lähdetään liikkeelle niin sanotusti alusta.

Lue lisää

kevät 2021

Todennäköisyyslaskennan perusteet

Omatoiminen nettikurssimme käsittelee todennäköisyyslaskennan perusasioita. Sisällön pääpaino on diskreeteissä ja jatkuvissa todennäköisyysjakaumissa, joita tarvitaan esimerkiksi korkeakoulutasoisessa todennäköisyyslaskennassa ja tilastomatematiikassa. Kuitenkin oppimateriaaleissa käsitellään myös aivan todennäköisyyslaskennan alkeita klassisesta todennäköisyyslaskennasta alkaen. Kurssi soveltuu esimerkiksi korkeakouluopiskelijoille sekä psykologian valintakokeen matematiikan osuuteen valmistautujille.

Lue lisää

talvi 2020-2021

Tilastomatematiikan perusteet

Voit omatoimisesti harjoitella korkeakoulutasoisen tilastomatematiikan perusteita tällä verkkokurssilla. Se soveltuu hyvin esimerkiksi yliopistossa tilastomatematiikan peruskurssia suorittavan opiskelijan tueksi ja psykologian valintakokeen matematiikan osuuteen valmistautujan avuksi.

Lue lisää

kesä 2021

Lyhyestä matematiikasta läpi -abikurssi

Verkkokurssillamme harjoitellaan lukion lyhyen matematiikan oppimäärän sisältöjä painottuen ylioppilaskokeen A-osion kannalta keskeisiin aihepiireihin. Tavoitteena on muodostaa kurssilaisille vahva perusrutiini, joka riittää ylioppilaskirjoitusten läpäisemiseen matalahkolla arvosanalla.

Tämän lyhyen matematiikan abikurssin suorat opetustilaisuudet järjestetään netissä enintään kuuden opiskelijan pienryhmissä, ja niistä tehdyt videotallenteet sekä muut kurssimateriaalit ovat saatavillasi helppokäyttöisen oppimisympäristömme kautta.

Lue lisää

kevät 2021

Pitkän matematiikan koekertaus

Verkossa järjestettävällä opintojaksollamme kerrataan pitkän matematiikan kurssien sisältöjä lukion koeviikkoa edeltävien kahden viikonlopun aikana. Opetus järjestetään enintään neljän opiskelijan pienryhmässä mukavan ja asiantuntevan opettajan ohjauksella.

Koekertauksessa käsiteltävät asiat valitaan kurssilaisten toiveiden mukaan. Opettaja näyttää toivottuihin aiheisiin liittyviä esimerkkejä ja antaa osallistujien pohdittavaksi kertaustehtäviä. Pienryhmässä jokaisella kurssilaisella on erinomainen mahdollisuus saada myös henkilökohtaista apua itselle hankalissa asioissa.

Lue lisää

kesä 2021

Peruskoulun matematiikan kertaus

Tällä pitkällä nettikurssilla te tai lapsenne pystyy kertaamaan peruskoulun oppimäärän keskeiset sisällöt asiantuntevan ja mukavan opettajan opastuksella. Kertaus tapahtuu pienryhmissä lukion alkamista edeltävien kuukausien aikana.

Koska matematiikassa uudet asiat rakennetaan aiempien asioiden muodostaman kivijalan päälle, peruskoulun matematiikan vahva osaaminen helpottaa aineen lukio-opintoja huomattavasti. Hyöty heijastuu myös fysiikkaan ja kemiaan.

Lue lisää

Tietoa verkkokursseista

Miten opiskelu tapahtuu käytännössä?

Matematiikan verkkokursseja on kahta lajia: perinteisiä opettajajohtoisia toteutuksia ja omatoimisen opiskelun opintojaksoja. Voitte luonnollisesti osallistua niille mistä päin Suomea tahansa

Verkko-opinnot toteutetaan helppokäyttöisessä ja täysin suomenkielisessä oppimisympäristössämme Studiumissa, jonka rakentamisen aikana olemme kiinnittäneet erityistä huomiota sen käytettävyyteen kurssilaisten näkökulmasta ja toteuttaneet järjestelmän siten, että se toimii myös käytännössä. Studiumia voi käyttää kaikilla yleisimmillä päätelaitteilla, kuten älypuhelimella, tabletilla ja tietokoneella. Pelkkä nettiselain riittää, eikä teidän tarvitse asentaa laitteellenne mitään uusia sovelluksia tai ohjelmistoja.

Miten ilmoittaudun?

Nopeiten ilmoittautuminen onnistuu verkossa kunkin nettikurssin oman sivun kautta. Vaihtoehtoisesti voitte tottakai olla yhteydessä asiakaspalveluumme puhelimitse tai sähköpostitse.

Kuvituskuvassa mies pitelee kylttiä, jossa lukee: Yksityisopetus.net - Ymmärrettävää matematiikkaa.

Opettajajohtoiset opintojaksot

Verkkoluokka

Oppimisympäristömme Studiumin verkkoluokka on paikka, jossa opettajajohtoisten verkossa pidettävien opintojaksojen suorat oppitunnit järjestetään sovittuina ajankohtina. Verkkoluokassa pystytte seuraamaan opettajamme antamaa matematiikan opetusta korkeatasoisen video- ja ääniyhteyden kautta.

Opetustuntien aikana opettajamme perehdyttää teidät kunkin kerran aihepiiriin teorian ja runsaiden esimerkkien avulla. Näiden lomassa opettaja antaa teille tuntiharjoitustehtäviä, joita mietitään ensin itsenäisesti, ja lopuksi käydään tehtävien ratkaisut yhdessä läpi. Pystytte ottamaan valokuvia opettajan videokuvasta ja lataamaan ne lopuksi omalle laitteellenne vaikkapa yhtenä pdf-dokumenttina.

Suorien opetustilaisuuksien aikana voitte olla yhteydessä opettajaan ja toisiin kurssilaisiin verkkoluokan ääni- tai tekstipohjaisen keskustelun kautta. Voitte esimerkiksi esittää opettajalle toiveen selittää jotain asiaa tarkemmin tai pyytää vinkkejä tuntiharjoitustehtävien tekemiseen. Pystytte halutessanne lähettämään myös valokuvia ja muita tiedostoja opettajalle ja muille osallistujille: esimerkiksi oman ratkaisunne tuntitehtävään. Voitte myös halutessanne näyttää oman kameranne lähettämää videokuvaa muille paikallaoleville.

Matematiikan kurssit järjestetään Studiumissa. Suorat oppitunnit pidetään oppimisympäristön verkkoluokassa.

Opetus jaettu pitkälle aikavälille

Matematiikan kurssit sisältävät runsaasti oppitunteja, mikä antaa mahdollisuuden asioiden perusteelliseen läpikäymiseen ilman kiirettä. Lisäksi suurin osa opintojaksoistamme on aikataulutettu siten, että niiden tunnit sijoittuvat pitkälle aikavälille. Yleensä kesto on vähintään kuukauden verran ja opetuskertoja on viikossa yksi tai useampia. Tämä aikataulutus antaa sen edun, että teille jää opetustuntien välillä hyvin aikaa harjoitustehtävien ratkaisemiseen ja tunneilla esiteltyjen aiheiden itsenäiseen kertaamiseen, mikä on ensiarvoisen tärkeää matematiikan oppimisessa.

Videotallenteet oppitunneista

Teemme suorista oppitunneista videotallenteet, jotka ovat myöhemmin saatavillanne Studiumin kautta. Pystytte siis katsomaan tunnit uudelleen kertaamisen vuoksi niin monesti kuin vain tahdotte.

Tallenteelle nauhoitetaan vain opettajan videokuva ja puhe. Myös muiden osallistujien puhe on teknisesti mahdollista nauhoittaa tallenteelle, mutta se tehdään vain siinä tilanteessa, jos kaikki paikallaolijat toivovat sitä oma-aloitteisesti ja yksimielisesti.

Muistiinpanot

Opettajamme opetustuntien aikana tekemät muistiinpanot teoriasta ja esimerkeistä sekä tuntiharjoitustehtävät tulevat jälkikäteen saatavillenne Studiumiin. Materiaalit ovat suositussa pdf-muodossa. Muistiinpanot näkyvät toki myös videotallenteilta, mutta joissain tilanteissa teidän saattaa olla vaivattomampi käyttää pdf-dokumentteja.

Harjoitustehtävät

Studiumista löydätte kutakin aihepiiriä käsittelevät harjoitustehtävät, joita voitte käyttää itsenäiseen treenaamiseen matematiikan oppituntien ulkopuolella. Harjoitustehtävissä on tietenkin vastaukset mukana.

Laadimme harjoitustehtävät yleensä siten, että niistä löytyy kaikentasoisia tehtäviä. Voitte hankkia rutiinia keskittymällä ensin perustehtäviin ja sen jälkeen syventää osaamistanne siirtymällä vaativampiin harjoituksiin.

Kunkin kerran harjoitustehtävien ratkaisuja on tapana käydä tarkemmin läpi seuraavan yhteisen opetustilaisuuden alussa opiskelijoiden toiveiden mukaan.

Muut oppimateriaalit

Osassa verkkokursseistamme löydätte Studiumista muutakin oppimateriaalia matematiikan tai tilastotieteen harjoitteluun. Joillakin kursseilla on verkkoluokan opetustilaisuuksien tallenteiden lisäksi muita valmiiksi tehtyjä opetusvideoita sekä lisää teoriaa ja esimerkkejä muissakin mediamuodoissa.

Työkalut oppimisen tueksi

Oppimisympäristömme antaa käyttöönne lukuisia oppimista tukevia työkaluja ja toimintoja.

Kun opettaja lisää uutta kurssimateriaalia Studiumiin, saatte tästä automaattisen ilmoituksen valintanne mukaan esimerkiksi tekstiviestillä. Voitte käydä materiaaleihin liittyviä keskusteluja opiskelutovereidenne ja opettajan kanssa, tehdä niihin liittyviä yksityisiä muistiinpanoja ja merkitä itsellenne tärkeimmät materiaalit vaikkapa huomioväreillä.

Edistymisen seuranta -toiminto näyttää graafisen yhteenvedon tehdyiksi ja tekemättömiksi merkitsemistänne materiaaleista ja pystytte tarkastelemaan suoritushistoriaanne useista eri näkökulmista, kuten esimerkiksi päiväkohtaisesti. Tämä auttaa teitä hahmottamaan harjoittelunne kokonaistilanteen nopeasti kullakin hetkellä.

Yhteistyö kurssilaisten kesken

Useimmilla opintojaksoillamme verkkoluokka on kurssilaisille avoinna myös silloin, kun opettajajohtoinen opetus ei ole käynnissä. Näin he voivat hyödyntää verkkoluokan tarjoamia mahdollisuuksia esimerkiksi harjoitustehtävien pohtimiseen yhteistyössä porukalla, mikä on monesti erittäin tehokas osa oppimisprosessia. Reaaliaikaisen video- ja ääniyhteyden lisäksi opiskelijat voivat hyödyntää esimerkiksi jaettua tussitaulua vaikkapa mallikuvien luonnosteluun ja jakaa toisilleen dokumentteja ja muita tiedostoja.

Yksityisyydensuoja ja tietoturva

Studium on rakennettu yksityisyyttänne kunnioittavaksi. Muut oppimisympäristön käyttäjät voivat nähdä teistä ainoastaan etunimenne, ellette itse lisää muita tietoja toisten nähtäville. Lisäksi Studium huolehtii käyttäjätilinne tietoturvasta lukuisin erilaisin keinoin.

Lue lisää Studiumista

Omatoimisen opiskelun toteutukset

Mistä on kyse?

Valikoimaamme kuuluvat myös omatoimisen opiskelun nettikurssit. Ne on laadittu siten, että niiden suorittamisen voi aloittaa ja lopettaa itselleen sopivana ajankohtana. Ne eivät sisällä säännöllistä opettajajohtoista opetusta verkkoluokassa.

Käytännössä opiskelu tapahtuu oppimisympäristössämme Studiumissa olevia oppimateriaaleja käyttäen. Toteutuksesta riippuen nämä materiaalit ovat esimerkiksi teoriaa ja esimerkkejä sisältäviä dokumentteja, etukäteen tehtyjä opetusvideoita tai harjoitustehtäviä vastauksineen.

Matematiikan verkkokurssi Yksityisopetus.netin verkko-oppimisympäristössä Studiumissa tietokoneen näytöllä.

Vertaistuessa on voimaa

Vaikka tämän kurssityyppimme pääpaino on itsenäisessä opiskelussa, et kuitenkaan ole yksin. Jos haluat verkko-opiskelussa vertaistukea, voit käydä materiaaleihin ja aihepiiriin muutoinkin liittyviä keskusteluja toisten kurssilaisten kanssa Studiumissa useilla eri tavoilla. Tämä onnistuu esimerkiksi materiaalikohtaisissa kommenttiosioissa ja yhteisellä keskustelualueella.

Myös verkkoluokka voidaan avata opettajan kanssa niin sovittaessa omatoimisen opiskelun toteutuksilla osallistujien keskinäiseen käyttöön, jolloin opiskelijat voivat halutessaan pohtia yhdessä esimerkiksi harjoitustehtäviä ollen ääni- ja videoyhteydessä toisiinsa ja hyödyntää muitakin verkkoluokan toimintoja.

Opettajakin mukana välillä

Myös opettaja seuraa tapahtumia ja osallistuu ehtimisensä mukaan osallistujien käymiin keskusteluihin. Ja saattaapa hän tulla välillä tarjoamaan apuaan myös verkkoluokkaan.

Välineet oppimisen tueksi

Itsenäisen opiskelun kursseille osallistuvien käytössä ovat luonnollisesti kaikki ne samat Studiumin oppimisen tueksi tarjoamat työkalut ja ominaisuudet kuin opettajajohtoisilla opintojaksoilla.

Lue lisää Studiumista

Kuka opettaa ja opastaa?

Nettikurssien opettajana toimivalla Artolla on yli 15 vuoden kokemus matematiikan ja tilastotieteen opettamisesta. Hän on opettanut ryhmiä muun muassa ammattikorkeakoulussa ja lukuisilla valmennuskursseilla.

Arto

Matematiikan opettaja

Filosofian maisteri

Mukava tyyppi

Aiheeseen liittyviä artikkelejamme


Miten opin matematiikkaa? – Neljä keskeistä keinoa

Tästä artikkelista voitte lukea näkemyksemme siitä, miten matematiikkaa opitaan. Pähkinänkuoressa keskeisintä on pohjatietojen varmistaminen, syvällinen teoriaan ja esimerkkeihin perehtyminen, ahkera harjoitustehtävien tekeminen ja asioiden kertaaminen myöhemmin.

Kannattaako monivalintakokeessa arvata?

Oletko osallistumassa esimerkiksi pääsykokeeseen, jossa on monivalintatehtäviä? Tässä artikkelissa kerromme runsaiden esimerkkitilanteiden kautta, milloin vastauksen arvaaminen on kannattavaa. Lisäksi tarjoamme käyttöösi pistelaskurin.

Seitsemän vinkkiä matematiikan yo-kirjoituksiin valmistautumiseen

Miten saat kaveripiiristäsi, oppikirjojen esimerkeistä ja käsitekartoista hyödyn irti kerratessasi ylioppilaskirjoituksiin? Lue vinkkimme kokeeseen valmistautumiseen!

Ota yhteyttä

Vastaamme oikein mielellämme mahdollisiin kysymyksiinne!

040 554 4650

Jos emme voi yhteydenottohetkellänne vastata puheluun, soitamme teille takaisin niin pian kuin mahdollista.

Hakaniemi Helsinki 00530

Yhteydenottopyyntö