Verkkokurssit


kesä 2019

Todennäköisyyslaskennan perusteet

Tällä omatoimisella verkkokurssillamme käsitellään todennäköisyyslaskennan perusteita. Kurssin sisällön pääpaino on diskreeteissä ja jatkuvissa todennäköisyysjakaumissa, joita tarvitaan esimerkiksi korkeakoulutasoisessa todennäköisyyslaskennassa ja tilastomatematiikassa. Kuitenkin kurssilla käsitellään myös aivan todennäköisyyslaskennan perusasioita klassisesta todennäköisyyslaskennasta alkaen. Kurssi soveltuu esimerkiksi korkeakouluopiskelijoille sekä psykologian valintakokeen matematiikan osuuteen valmistautujille.


Lue lisää

kesä 2019

Matematiikan perusteet

Matematiikka on järjestelmä, jossa valtaosa uusista asioista rakentuu aiempien asioiden päälle. Perustietoihin syystä tai toisesta jääneet aukot ovat yksi yleisimmistä syistä sille, miksi matematiikka tuntuu vaikealta. Kun perusteet ovat hallussa, matematiikan kanssa toimiminen helpottuu yleensä huomattavasti ja siitä tulee mukavaa!

Yksityisopetus.netin Matematiikan perusteet -verkkokurssi vastaa tähän haasteeseen. Kurssilla lähdetään liikkeelle niin sanotusti alusta.


Lue lisää

syksy 2019

Tilastomatematiikan perusteet

Tällä Yksityisopetus.netin verkkokurssilla voit omatoimisesti harjoitella korkeakoulutasoisen tilastomatematiikan perusteita. Kurssi soveltuu esimerkiksi yliopistossa tilastomatematiikan peruskurssia suorittavan opiskelijan tueksi ja psykologian valintakokeen matematiikan osuuteen valmistautujan avuksi.


Lue lisää

Tietoa kursseistamme

Missä ja miten kurssimme järjestetään?

Valtaosa järjestämistämme matematiikan kursseista on verkkokursseja, joten voitte osallistua niille mistä päin Suomea tahansa. Kurssit toteutetaan käytännössä verkko-oppimisympäristömme Studiumin kautta. Studium toimii kaikilla yleisimmillä päätelaitteilla, kuten älypuhelimella, tabletilla ja tietokoneella.

Lue lisää Studiumista

Miksi valita Yksityisopetus.netin kurssit?

Kursseillamme on runsaasti oppitunteja, mikä tarjoaa mahdollisuuden asioiden perusteelliseen läpikäymiseen ilman kiirettä. Lisäksi suurin osa kursseistamme on aikataulutettu siten, että opetustunnit sijoittuvat pitkälle aikavälille. Useimmat kurssimme kestävät vähintään kuukauden, ja opetuskertoja on viikossa yksi tai useampia. Tämä aikataulutus tarjoaa sen edun, että teille jää opetustuntien välillä hyvin aikaa harjoitustehtävien ratkaisemiseen ja oppitunneilla esiteltyjen aiheiden itsenäiseen kertaamiseen, mikä on ensiarvoisen tärkeää matematiikan oppimisessa.

Verkko-oppimisympäristömme Studiumin rakentamisen aikana sen käytettävyyttä on mietitty kurssilaisten näkökulmasta ja toteutettu järjestelmä siten, että se toimii myös käytännössä.

Annamme matematiikan yksityisopetusta tilastotiede mukaan lukien verkossa ja Helsingissä. Kuvassa mies pitelee kylttiä, jossa lukee Yksityisopetus.net - Ymmärrettävää matematiikkaa.

Mitä Studiumissa on?

Verkkoluokka

Oppimisympäristömme Studiumin verkkoluokka on paikka, jossa verkkokurssiemme suorat opetustunnit järjestetään sovittuina ajankohtina. Verkkoluokassa pystytte seuraamaan opettajamme antamaa matematiikan opetusta korkeatasoisen video- ja ääniyhteyden kautta. Opetustuntien aikana opettajamme perehdyttää teidät kunkin kerran aihepiiriin teorian ja runsaiden esimerkkien avulla. Näiden lomassa opettaja antaa teille tuntiharjoitustehtäviä, joita mietitään ensin itsenäisesti, ja lopuksi käydään tehtävien ratkaisut yhdessä läpi.

Suorien opetustuntien aikana voitte olla yhteydessä opettajaan ja toisiin kurssilaisiin verkkoluokan ääni- tai tekstipohjaisen keskustelun kautta. Voitte esimerkiksi esittää opettajalle toiveen selittää jotain asiaa tarkemmin tai pyytää vinkkejä tuntiharjoitustehtävien tekemiseen. Pystytte halutessanne lähettämään myös valokuvia ja muita tiedostoja opettajalle ja toisille kurssilaisille: esimerkiksi oman ratkaisunne tuntitehtävään. Voitte myös halutessanne näyttää oman kameranne lähettämää videokuvaa opettajalle ja toisille kurssilaisille.

Valtaosalla kursseistamme verkkoluokka on kurssilaisille avoinna myös silloin, kun opettajajohtoinen opetus ei ole käynnissä. Näin kurssilaiset voivat hyödyntää verkkoluokan tarjoamia mahdollisuuksia esimerkiksi harjoitustehtävien pohtimiseen porukalla, mikä on monesti erittäin tehokas osa oppimisprosessia. Reaaliaikaisen video- ja ääniyhteyden lisäksi kurssilaiset voivat hyödyntää esimerkiksi jaettua tussitaulua vaikkapa mallikuvien luonnosteluun ja jakaa toisilleen dokumentteja ja muita tiedostoja.

Matematiikan kurssimme järjestetään Studiumissa. Suorat oppitunnit pidetään Studiumin verkkoluokassa.

Videotallenteet opetustunneista

Teemme kurssin suorista opetustunneista videotallenteet, jotka ovat myöhemmin saatavillanne Studiumin kautta. Pystytte siis katsomaan kurssin matematiikan oppitunnit uudelleen kertaamisen vuoksi niin monesti kuin vain tahdotte.

Muistiinpanot

Opettajamme opetustuntien aikana tekemät muistiinpanot teoriasta ja esimerkeistä sekä tuntiharjoitustehtävät tulevat jälkikäteen saatavillenne Studiumiin. Materiaalit ovat suositussa pdf-muodossa. Muistiinpanot näkyvät toki myös videotallenteilta, mutta joissain tilanteissa teidän saattaa olla vaivattomampi käyttää pdf-dokumentteja.

Harjoitustehtävät

Studiumista löydätte kutakin aihepiiriä käsittelevät harjoitustehtävät, joita voitte käyttää itsenäiseen treenaamiseen kurssin opetustuntien ulkopuolella. Harjoitustehtävissä on tietenkin vastaukset mukana.

Laadimme harjoitustehtävät yleensä siten, että niistä löytyy kaikentasoisia tehtäviä. Voitte hankkia rutiinia keskittymällä ensin perustehtäviin ja sen jälkeen syventää osaamistanne siirtymällä vaativampiin harjoituksiin.

Kunkin kerran harjoitustehtävien ratkaisuja on tapana käydä tarkemmin läpi seuraavien opetustuntien alussa kurssilaisten toiveiden mukaan.

Muut oppimateriaalit

Osassa verkkokursseistamme löydätte Studiumista muutakin oppimateriaalia matematiikan tai tilastotieteen harjoitteluun. Joillakin kursseilla on verkkoluokan opetustilaisuuksien tallenteiden lisäksi muita valmiiksi tehtyjä opetusvideoita sekä lisää teoriaa ja esimerkkejä muissakin mediamuodoissa.

Lue lisää Studiumista
Matematiikan verkkokurssi Yksityisopetus.netin verkko-oppimisympäristössä Studiumissa tietokoneen näytöllä.

Kurssien opettaja

Kurssien opettajana toimivalla Artolla on yli 15 vuoden kokemus matematiikan ja tilastotieteen opettamisesta. Hän on opettanut muun muassa ammattikorkeakoulussa ja lukuisilla aiemmilla valmennuskursseilla.

Arto

Matematiikan opettaja

Filosofian maisteri

Mukava tyyppi

Ota yhteyttä

Vastaamme oikein mielellämme mahdollisiin kysymyksiinne!

040 554 4650

Jos emme voi yhteydenottohetkellänne vastata puheluun, soitamme teille takaisin niin pian kuin mahdollista.

Hakaniemi Helsinki 00530

Yhteydenottopyyntö