Tällä verkkokurssilla käsitellään korkeakoulutasoisen todennäköisyyslaskennan ja tilastomatematiikan perusteet.

Kenelle kurssi on suunnattu?

Korkeakouluopiskelijat

Kurssi soveltuu esimerkiksi ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa samansisältöistä kurssia suorittavan tueksi.

Psykologian valintakokeeseen osallistujat

Kurssin sisältö rakentaa hyvän pohjan myös psykologian valintakokeen tilastomatematiikan osuuteen valmistautujille.

Kauppatieteiden valintakokeeseen osallistujat

Kurssilla käsitellään myös kauppatieteiden valintakokeen matematiikan osion aihepiirit, mutta huomattavasti kyseisessä valintakokeessa tarvittavaa laajemmin.

Lukiolaiset

Kurssille voi hyvin osallistua myös lukiolainen, joka haluaa oppia todennäköisyyslaskentaa ja tilastomatematiikkaa lukiossa opetettua syvemmin.

Kurssi lyhyesti

Tällä verkkokurssillamme käsitellään korkeakoulutasoisen todennäköisyyslaskennan ja tilastomatematiikan perusteita. Kurssi soveltuu esimerkiksi korkeakouluopiskelijoille sekä psykologian tai kauppatieteiden valintakokeen matematiikan osuuteen valmistautujille.

Kun kurssille osallistujat ovat suurin piirtein tiedossa, selvitämme kurssilaisten toiveet ja tavoitteet kurssin suhteen. Näiden tietojen pohjalta opettajamme tekee kurssin luentojen ja materiaalien painotukset siten, että se vastaa mahdollisimman hyvin kyseisen kurssiporukan tarpeisiin. Myös rinnakkaisten opetusryhmien muodostaminen erilaisilla sisällön painotuksilla on mahdollista.

Todennäköisyyslaskennan ja tilastomatematiikan perusteet

Kurssin yksityiskohtainen esittely

Todennäköisyyslaskennan ja tilastomatematiikan perusteet järjestetään verkkokurssina verkko-oppimisympäristömme Studiumin kautta. Opetus rakentuu opettajan johdolla harjoiteltavan teorian ja runsaiden esimerkkien ympärille. Tunneilla tehdyt muistiinpanot jaetaan kurssilaisille sähköisessä muodossa. Osaamista vahvistetaan myös runsaalla määrällä tuntiharjoitustehtäviä, joita ratkotaan kunkin oman valinnan mukaan itsenäisesti tai yhdessä toisten kurssilaisten kanssa opettajan tuella. Kurssilla jaetaan myös runsaasti kotiharjoitustehtäviä. Video-opetusta on noin 20 tuntia, ja sen tarkempi määrä selviää myöhemmin.

Todennäköisyyslaskennan puolella lähdetään liikkeelle todennäköisyyslaskennan perusteista, johon kuuluvat joukko-opin perusteet, Venn-diagrammit, klassinen todennäköisyys, tilastollinen todennäköisyys, geometrinen todennäköisyys, ehdollinen todennäköisyys, todennäköisyyden laskusäännöt ja kombinatoriikka.

Seuraavaksi jatketaan satunnaismuuttujan kautta diskreetteihin ja jatkuviin todennäköisyysjakaumiin, pistetodennäköisyysfunktioon, tiheysfunktioon, kertymäfunktioon, odotusarvoon ja varianssiin. Yleisimmistä diskreeteistä todennäköisyysjakaumista käsitellään ainakin binomi-, Poisson-, geometrista ja hypergeometristä jakaumaa. Yleisimmistä jatkuvista todennäköisyysjakaumista käsitellään ainakin normaalijakaumaa, eksponenttijakaumaa, Studentin t-jakaumaa ja Khii toiseen -jakaumaa. Tutustumme myös binomijakauman Poisson- ja normaaliapproksimaatioihin.

Tilastomatematiikan puolella käsittelemme tilastomatematiikan peruskäsitteistöä, tilastollisten muuttujien mitta-asteikkoja, otosta, otoksen tunnuslukuja, frekvenssijakaumaa ja luokiteltua jakaumaa.

Tästä edetään piste- ja väliestimointiin, tilastollisiin testeihin (kuten odotusarvon testaus, suhteellisen osuuden testaus, odotusarvojen vertailu, suhteellisten osuuksien vertailu ja Khii toiseen -riippumattomuustesti), korrelaatioon ja regressioanalyysiin.

Jos edellämainitut käsitteet kuulostivat vierailta, niin älä pelästy. Kurssin aikana kyllä selviää, mitä ne tarkoittavat!

Milloin kurssi järjestetään?

Kurssi järjestetään talvella 2018-2019. Tälle kurssille voi sen toteutustavan vuoksi liittyä myös sen alkamisen jälkeen.

Missä kurssi järjestetään?

Tämä verkkokurssimme järjestetään verkko-oppimisympäristössämme Studiumissa, joten sille voi osallistua kaikkialta Suomesta.

Lue lisää Studiumista

Miten varaan paikkani kurssilla?

Kurssin varsinainen ilmoittautuminen ei ole vielä alkanut, mutta voit jo nyt ilman mitään sitoumuksia ilmaista alustavan kiinnostuksesi kurssia kohtaan täyttämällä alempaa tältä sivulta löytyvän lomakkeen. Kurssi toteutetaan, jos siitä kiinnostuneita löytyy tarpeeksi. Alustavan kiinnostuksesi ilmaiseminen ei velvoita sinua osallistumaan kurssille tai sido sinua mihinkään muuhunkaan.

Paljonko kurssi maksaa?

Kurssin kokonaishinta tulee olemaan enintään 500 euroa. Lopullinen hinta selviää sitten, kun osallistujien tarkempi määrä on tiedossa.

Lisätietoja

Halutessanne voitte jo ilmoittautumisen yhteydessä kertoa meille, millaisia painotuksia toivotte kurssilla olevan. Kannattaa lisäksi kertoa, mitä tarkoitusta varten (esimerkiksi psykologian pääsykoetta varten tai yliopisto-opintojen tueksi) aiotte osallistua kurssille. Pystymme näiden tietojen pohjalta tekemään kurssin sisällön painotuksia siten, että ne vastaavat mahdollisimman hyvin tämänkertaisen kurssiporukan tarpeisiin.

Voitte lukea lisää yleistä tietoa verkkokurssiemme käytännön toteutuksesta kurssiemme pääsivulta.

Annamme matematiikan yksityisopetusta tilastotiede mukaan lukien verkossa ja Helsingissä. Kuvassa mies pitelee kylttiä, jossa lukee Yksityisopetus.net - Ymmärrettävää matematiikkaa.

Kurssin opettaja

Kurssin opettajana toimivalla Artolla on yli 15 vuoden kokemus matematiikan ja tilastotieteen opettamisesta. Hän on opettanut muun muassa ammattikorkeakoulussa ja lukuisilla aiemmilla valmennuskursseilla.

Arto

Matematiikan opettaja

Filosofian maisteri

Mukava tyyppi

Ilmoittautuminen kurssille

Voitte ilmaista pelkän alustavan kiinnostuksenne kurssia kohtaan, jolloin pidämme teidät ajantasalla kurssiin liittyvistä asioista sähköpostitse. Kiinnostuksen ilmaisu ei sido teitä mihinkään. Kurssin varsinainen ilmoittautuminen aukeaa myöhemmin.

Ota yhteyttä

Vastaamme oikein mielellämme mahdollisiin kysymyksiinne!

040 554 4650

Jos emme voi yhteydenottohetkellänne vastata puheluun, soitamme teille takaisin niin pian kuin mahdollista.

Hakaniemi Helsinki 00530

Yhteydenottopyyntö