Tällä helmikuussa 2019 alkavalla verkkokurssillamme käsitellään todennäköisyyslaskennan perusteita.

Kenelle kurssi on suunnattu?

Korkeakouluopiskelijat

Kurssi soveltuu esimerkiksi ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa samansisältöistä kurssia suorittavan tueksi.

Psykologian valintakokeeseen osallistujat

Kurssin sisältö rakentaa hyvän pohjan myös psykologian valintakokeeseen valmistautujille.

Lukiolaiset

Kurssille voi hyvin osallistua myös lukiolainen, joka haluaa kerrata todennäköisyyslaskentaa ja syventää osaamistaan lukion kurssiin verrattuna.

Kurssi lyhyesti

Tällä omatoimisella verkkokurssillamme käsitellään todennäköisyyslaskennan perusteita. Keskeinen sisältö muodostuu klassisesta todennäköisyyslaskennasta ja todennäköisyysjakaumista. Kurssi soveltuu esimerkiksi korkeakouluopiskelijoille sekä psykologian valintakokeen matematiikan osuuteen valmistautujille.

Todennäköisyyslaskennan perusteet

Kurssin yksityiskohtainen esittely

Todennäköisyyslaskennan perusteet järjestetään omatoimisena verkkokurssina oppimisympäristömme Studiumin kautta. Studiumin kautta saat käyttöösi tekemämme oppimateriaalit, jotka koostuvat teoriasta, lukuisista esimerkeistä ja suuresta määrästä harjoitustehtäviä.

Kurssilla lähdetään liikkeelle todennäköisyyslaskennan perusteista, johon kuuluvat joukko-opin perusteet, klassinen todennäköisyys, tilastollinen todennäköisyys, geometrinen todennäköisyys, ehdollinen todennäköisyys, todennäköisyyden laskusäännöt ja kombinatoriikka.

Seuraavaksi jatketaan satunnaismuuttujan kautta diskreetteihin ja jatkuviin todennäköisyysjakaumiin, pistetodennäköisyysfunktioon, tiheysfunktioon, kertymäfunktioon, odotusarvoon ja varianssiin. Yleisimmistä diskreeteistä todennäköisyysjakaumista käsitellään ainakin binomi-, Poisson-, geometrista ja Bernoullin jakaumaa. Yleisimmistä jatkuvista todennäköisyysjakaumista käsitellään ainakin normaalijakaumaa ja eksponenttijakaumaa. Tutustumme myös binomijakauman Poisson- ja normaaliapproksimaatioihin.

Jos edellämainitut käsitteet kuulostivat vierailta, niin älä pelästy. Kurssin aikana kyllä selviää, mitä ne tarkoittavat!

Huomaathan, että aiemmasta suunnitelmasta poiketen tämä kurssi ei sisällä opetusvideoita eikä opettajajohtoista opetusta. Lisäksi tilastomatematiikkaa käsittelevä osuus on siirretty erilliseen kurssiin Tilastomatematiikan perusteet.

Opettajamme kuitenkin osallistuu kurssilaisten Studiumissa käymiin keskusteluihin ehtimisensä mukaan.

Jos haluat pohtia vaikkapa kurssin harjoitustehtäviä yhdessä toisten kurssilaisten kanssa, voidaan myös Studiumin verkkoluokka avata kurssilaisten käyttöön opettajan kanssa sovittuina ajankohtina. Verkkoluokka mahdollistaa video- ja ääniyhteyden toisten kurssilaisten kanssa. Käytettävissä on myös yhteinen tussitaulu ja erilaisten tiedostojen vaivaton jakaminen osallistujien kesken.

Kuvia kurssista näet Facebook-sivuiltamme, jonne pääset tästä linkistä. Et tarvitse Facebook-tunnuksia.

Milloin kurssi järjestetään?

Kurssi järjestetään talvella 2018-2019. Tälle kurssille voi sen toteutustavan vuoksi liittyä myös sen alkamisen jälkeen.

Missä kurssi järjestetään?

Tämä verkkokurssimme järjestetään verkko-oppimisympäristössämme Studiumissa, joten sille voi osallistua kaikkialta Suomesta.

Lue lisää Studiumista

Miten varaan paikkani kurssilla?

Kurssin varsinainen ilmoittautuminen ei ole vielä alkanut, mutta voit jo nyt ilman mitään sitoumuksia ilmaista alustavan kiinnostuksesi kurssia kohtaan täyttämällä alempaa tältä sivulta löytyvän lomakkeen. Kurssi toteutetaan, jos siitä kiinnostuneita löytyy tarpeeksi. Alustavan kiinnostuksesi ilmaiseminen ei velvoita sinua osallistumaan kurssille tai sido sinua mihinkään muuhunkaan.

Paljonko kurssi maksaa?

Kurssin hinta on toistaiseksi 49 euroa, joka antaa käyttöoikeuden ja pääsyn kurssimateriaaleihin Studiumissa 30 vuorokauden ajan.

Lisätietoja

Kurssi alkaa helmikuun 2019 aikana.

Huomaathan, että aiemmasta suunnitelmasta poiketen tämä kurssi ei sisällä opetusvideoita eikä opettajajohtoista opetusta. Lisäksi tilastomatematiikkaa käsittelevä osuus on siirretty erilliseen kurssiin Tilastomatematiikan perusteet.

Annamme matematiikan yksityisopetusta tilastotiede mukaan lukien verkossa ja Helsingissä. Kuvassa mies pitelee kylttiä, jossa lukee Yksityisopetus.net - Ymmärrettävää matematiikkaa.

Kurssin opettaja

Kurssin opettajana toimivalla Artolla on yli 15 vuoden kokemus matematiikan ja tilastotieteen opettamisesta. Hän on opettanut muun muassa ammattikorkeakoulussa ja lukuisilla aiemmilla valmennuskursseilla.

Arto

Matematiikan opettaja

Filosofian maisteri

Mukava tyyppi

Ilmoittautuminen kurssille

Voitte ilmaista pelkän alustavan kiinnostuksenne kurssia kohtaan, jolloin pidämme teidät ajantasalla kurssiin liittyvistä asioista sähköpostitse. Kiinnostuksen ilmaisu ei sido teitä mihinkään. Kurssin varsinainen ilmoittautuminen aukeaa myöhemmin.

Ota yhteyttä

Vastaamme oikein mielellämme mahdollisiin kysymyksiinne!

040 554 4650

Jos emme voi yhteydenottohetkellänne vastata puheluun, soitamme teille takaisin niin pian kuin mahdollista.

Hakaniemi Helsinki 00530

Yhteydenottopyyntö