Tällä helmikuussa 2019 avatulla verkkokurssillamme käsitellään todennäköisyyslaskennan perusteita.

Kenelle kurssi on suunnattu?

Korkeakouluopiskelijat

Kurssi soveltuu esimerkiksi ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa samansisältöistä kurssia suorittavan tueksi.

Psykologian valintakokeeseen osallistujat

Kurssin sisältö rakentaa hyvän pohjan myös psykologian valintakokeeseen valmistautujille.

Lukiolaiset

Kurssille voi hyvin osallistua myös lukion pitkä matematiikan opiskelija, joka haluaa kerrata todennäköisyyslaskentaa ja syventää osaamistaan lukion Todennäköisyys ja tilastot (MAA10) -kurssiin verrattuna.

Tilastotieteen kurssien suorittajat

Korkeakoulutasoisissa tilastotieteen kursseissa tarvitaan yleensä pohjatiedoiksi todennäköisyyslaskentaa, johon voit perehtyä tämän kurssin avulla. 

Kurssi lyhyesti

Tällä omatoimisella verkkokurssillamme käsitellään todennäköisyyslaskennan perusteita. Kurssin sisällön pääpaino on diskreeteissä ja jatkuvissa todennäköisyysjakaumissa, joita tarvitaan esimerkiksi korkeakoulutasoisessa todennäköisyyslaskennassa ja tilastomatematiikassa. Kuitenkin kurssilla käsitellään myös aivan todennäköisyyslaskennan perusasioita klassisesta todennäköisyyslaskennasta alkaen. Kurssi soveltuu esimerkiksi korkeakouluopiskelijoille sekä psykologian valintakokeen matematiikan osuuteen valmistautujille.

Todennäköisyyslaskennan perusteet

Kurssin yksityiskohtainen esittely

Todennäköisyyslaskennan perusteet järjestetään omatoimisena verkkokurssina oppimisympäristömme Studiumin kautta. Studiumin kautta saat käyttöösi tekemämme oppimateriaalit, jotka koostuvat teoriasta, lukuisista esimerkeistä ja suuresta määrästä harjoitustehtäviä. Teoriaa ja esimerkkejä on yli 300 sivua. Vahvan laskurutiinin pystyt muodostamaan ratkomalla harjoitustehtäviä, joita on yli 400 kappaletta.

Huomaathan, että tämä omatoiminen kurssi ei sisällä säännöllistä opettajajohtoista opetusta. Järjestämme kuitenkin silloin tällöin kurssin verkkoluokassa Laskutupa-nimisiä tapahtumia, joissa opettaja vastaa kurssilaisten esittämiin kysymyksiin suoran video- ja ääniyhteyden kautta.

Kurssilla lähdetään liikkeelle todennäköisyyslaskennan perusteista, johon kuuluvat joukko-opin perusteet, klassinen todennäköisyys, tilastollinen todennäköisyys, geometrinen todennäköisyys, ehdollinen todennäköisyys, todennäköisyyden laskusäännöt ja kombinatoriikka.

Seuraavaksi jatketaan satunnaismuuttujan käsitteen perusteellisen havainnollistamisen kautta diskreetteihin ja jatkuviin todennäköisyysjakaumiin, pistetodennäköisyysfunktioon, tiheysfunktioon, kertymäfunktioon, odotusarvoon ja varianssiin. Yleisimmistä diskreeteistä todennäköisyysjakaumista käsitellään ainakin binomi-, Poisson-, geometrista ja Bernoullin jakaumaa. Yleisimmistä jatkuvista todennäköisyysjakaumista käsitellään ainakin normaalijakaumaa ja eksponenttijakaumaa.  Runsaiden käytännön tilanteita käsittelevien esimerkkien avulla pyrimme luomaan kurssilaiselle kirkkaan mielikuvan siitä, minkälaisissa tilanteissa kutakin jakaumaa tulee käyttää. Tutustumme myös binomijakauman Poisson- ja normaaliapproksimaatioihin.

Jos edellämainitut käsitteet kuulostivat vierailta, niin älä pelästy. Kurssin aikana kyllä selviää, mitä ne tarkoittavat!

Vaikka kyseessä on itsenäisen opiskelun kurssi, et kuitenkaan ole yksin. Kun haluat vertaistukea, voit käydä kurssimateriaaleihin liittyviä keskusteluja helposti toisten kurssilaisten kanssa Studiumissa. Myös o
pettajamme osallistuu kurssilaisten verkko-oppimisympäristössä käymiin keskusteluihin ehtimisensä mukaan.

Jos haluat pohtia vaikkapa kurssin harjoitustehtäviä yhdessä toisten kurssilaisten kanssa, voidaan myös Studiumin verkkoluokka avata kurssilaisten keskinäiseen käyttöön opettajan kanssa sovittuina ajankohtina. Verkkoluokka mahdollistaa video- ja ääniyhteyden toisten kurssilaisten kanssa. Käytettävissä on myös yhteinen tussitaulu ja erilaisten tiedostojen vaivaton jakaminen osallistujien kesken.

Kuvia kurssista näet Facebook-sivuiltamme, jonne pääset tästä linkistä. Et tarvitse Facebook-tunnuksia.

Milloin kurssi järjestetään?

Kurssi järjestetään kesällä 2019. Tälle kurssille voi sen toteutustavan vuoksi liittyä myös sen alkamisen jälkeen.

Missä kurssi järjestetään?

Tämä verkkokurssimme järjestetään verkko-oppimisympäristössämme Studiumissa, joten sille voi osallistua kaikkialta Suomesta.

Lue lisää Studiumista

Miten varaan paikkani kurssilla?

Voit ilmoittautua kurssille täyttämällä alempaa tältä sivulta löytyvän lomakkeen. Samalla lomakkeella voit vaihtoehtoisesti ilman mitään sitoumuksia ilmaista alustavan kiinnostuksesi kurssia kohtaan. Alustavan kiinnostuksesi ilmaiseminen ei velvoita sinua osallistumaan kurssille tai sido sinua mihinkään muuhunkaan.

Paljonko kurssi maksaa?

Kurssin hinta on 49 euroa, joka antaa käyttöoikeuden ja pääsyn kurssimateriaaleihin Studiumissa 30 vuorokauden ajan.

Lisätietoja

Kurssi on saatavillasi helmikuusta 2019 alkaen.

Huomaathan, että tämä kurssi ei sisällä opetusvideoita eikä säännöllistä opettajajohtoista opetusta.

Annamme matematiikan yksityisopetusta tilastotiede mukaan lukien verkossa ja Helsingissä. Kuvassa mies pitelee kylttiä, jossa lukee Yksityisopetus.net - Ymmärrettävää matematiikkaa.

Kurssin opettaja

Kurssin opettajana toimivalla Artolla on yli 15 vuoden kokemus matematiikan ja tilastotieteen opettamisesta. Hän on opettanut muun muassa ammattikorkeakoulussa ja lukuisilla aiemmilla valmennuskursseilla.

Arto

Matematiikan opettaja

Filosofian maisteri

Mukava tyyppi

Ilmoittautuminen kurssille

Voitte ilmoittautua kurssille kätevästi tällä verkkolomakkeella. Voitte myös ilmaista pelkän alustavan kiinnostuksenne kurssia kohtaan, jolloin pidämme teidät ajantasalla kurssiin liittyvistä asioista sähköpostitse. Kiinnostuksen ilmaisu ei sido teitä mihinkään.

Ota yhteyttä

Vastaamme oikein mielellämme mahdollisiin kysymyksiinne!

040 554 4650

Jos emme voi yhteydenottohetkellänne vastata puheluun, soitamme teille takaisin niin pian kuin mahdollista.

Hakaniemi Helsinki 00530

Yhteydenottopyyntö