Matematiikan etäopetuksesta yleisesti

Verkossa järjestämämme matematiikan etäopetus toteutetaan tietoturvallisen, yksityisyydensuojaanne vaalivan ja helppokäyttöisen opetusjärjestelmämme kautta. Järjestämme sekä yksityistunteja että ryhmäkursseja verkko-opetuksena. Tällä sivulla keskitymme etänä järjestettävään yksityisopetukseen.

Verkko-oppimisympäristö Studium

Studium on monipuolinen ja käyttäjäystävällinen oppimisympäristömme, jossa etäopetus toteutetaan. Studium on täysin suomenkielinen ja sitä helppo käyttää, vaikka tekniset taitonne eivät olisikaan huippuluokkaa. Pystytte käyttämään oppimisympäristöä pelkällä verkkoselaimella, eikä teidän tarvitse asentaa laitteellenne mitään uusia sovelluksia tai ohjelmistoja. Lisäksi tarvitsette ainakin mikrofonin ja mielellään myös kameran, ja nämä ovat olleet yleisimpien päätelaitteiden vakiovarusteita jo vuosien ajan.

Verkkoluokka ja matematiikan etäopetus

Oppimisympäristön tärkein osa on verkkoluokka, jonka kautta olette video- ja puheyhteydessä yksityisopettajanne kanssa. Perustoiminnallisuutta voi siis verrata videopuheluun, mutta tämän lähtökohdan lisäksi verkkoluokka antaa käyttöönne lukuisia hyödyllisiä toiminnallisuuksia, jotka on suunniteltu tekemään matematiikan etäopetuksesta sujuvaa myös käytännössä. Näistä toiminnallisuuksista puhumme tarkemmin hieman myöhemmin tällä sivulla.

Yksityisopetuksen työtila

Toinen oppimisympäristön keskeinen osa on yksityisopetuksen työtila, jonka kautta kaikki yksityistunteihinne liittyvät oppimateriaalit ovat saatavillanne. Näitä materiaaleja ovat esimerkiksi opettajan teille opetuksen aikana kirjoittamat muistiinpanot ja myöhemmin laatimat käsittelyn aiheen harjoitustehtävät. Työtilassa materiaalit pysyvät hyvässä tallessa. Vaikkapa ylioppilaskirjoituksiin kerratessanne löydätte helposti ja nopeasti yksityisopettajanne teille lukion alkuaikoina laatimat esimerkit. Työtila on luonnollisesti yksityinen, eli pääsy sen sisältöön on vain teillä ja opettajallanne.

Videotallenteet matematiikan verkko-opetuksesta

Haluaisitteko kuunnella ja katsoa opettajan selityksen sen hankalan yhtälön ratkaisutavasta vielä kerran uudelleen tuntien jälkeen? Etänä järjestettävän opetuksemme avulla tämä on mahdollista! Halutessanne voimme tehdä matematiikan verkko-opetuksesta videotallenteen, jolle tulee ainakin opettajan puhe ja videokuva. Tallenne on katseltavissanne yksityisopetuksen työtilassa tuntien jälkeen. Teemme tunneistanne tallenteen tietenkin vain silloin, jos sitä itse toivotte. Halutessanne myös oma puheenne voidaan laittaa osaksi tallennetta, mikä yleensä tekee sen jälkikäteen katsomisesta selkeämpää.

Yksityisyydensuoja ja tietoturva

Studium on tehty yksityisyyttänne kunnioittavaksi. Kaikki matematiikan verkkotunteihinne liittyvät materiaalit ovat tietenkin ainoastaan teidän ja opettajanne saatavilla. Studiumin muut käyttäjät voivat nähdä teistä vain etunimenne, jos ette itse laita muita tietoja näkyville. Näiden lisäksi järjestelmämme pitävät huolta käyttäjätilinne ja sisältöjen tietoturvasta monilla eri tasoilla ja tekniikoilla.

Verkkoluokan toiminnallisuudet on suunniteltu tekemään matematiikan etäopetuksesta sujuvaa.

Miten toteutamme etäopetuksen käytännössä?

Ennen yksityistunteja

Studiumin käyttäjätili

Aivan aluksi teemme teille käyttäjätilin oppimisympäristöömme Studiumiin, jossa matematiikan etäopetus käytännössä toteutetaan. Lähetämme teille sähköpostilla ja tekstiviestillä yksityiskohtaiset kirjautumisohjeet, jotka sisältävät käyttäjätunnuksenne ja väliaikaisen salasanan.

Verkko-oppimisympäristö Studiumia voi käyttää yksityisopetuksessa monenlaisilla laitteilla.

Yksityistunnit alkamassa

Kun olette kirjautunut Studiumiin ja yksityistuntinne ovat alkamassa, laitteenne ilmoittaa mahdollisuudesta siirtyä oppimisympäristön verkkoluokkaan.

Studium ilmoittaa yksityistuntienne alkamisesta huomioikkunalla ja äänimerkillä.

Yksityistuntien aikana

Matematiikkaa verkkoluokassa

Verkkoluokassa kuulette matematiikan yksityisopettajanne puheen ja näette hänen videokuvansa. Tietenkin myös opettaja kuulee teidän äänenne. Oman videokuvanne osalta voitte valita, onko se opettajan nähtävillä vai ei. Opettaja on asemoinut videokameransa kuvaamaan työpöytäänsä ylhäältä päin, jolloin näette videoyhteyden kautta tuntiesimerkit ja teoriakatkelmat.

Kuulette matematiikan yksityisopettajanne puheen ja näette hänen videokuvansa verkkoluokassa.

Miten saatte tuntimateriaalit itsellenne?

Teillä on lukuisia vaihtoehtoisia keinoja siihen, miten saatte opettajan verkko-opetuksen aikana teille laatimat muistiinpanot ja esimerkit itsellenne.

Ensimmäinen vaihtoehto on tietenkin kopioida tuntimateriaalit perinteiseen tapaan kynän ja paperin kanssa.

Jos ette tahdo kirjoittaa muistiinpanoja käsin, voitte ottaa valokuvia opettajan videokuvasta verkkoluokan työkaluilla. Tuntien jälkeen voitte ladata kuvat päätelaitteellenne kätevästi esimerkiksi yhtenä pdf-dokumenttina. Vaihtoehtona on myös pyytää opettajaa skannaamaan muistiinpanot ja laittamaan ne saatavillenne Studiumiin.

Verkkoluokassa voi ottaa valokuvia opettajan videokuvasta, ja ladata ne vaikkapa yhtenä pdf-dokumenttina omaan päätelaitteeseen.

Miten opettaja näkee teidän tekstinne ja piirroksenne?

Opettaja pystyy neuvomaan teitä parhaiten matematiikan yksityistuntien aikana esimerkiksi tuntiharjoitusten tekemisessä silloin, kun hän näkee kirjoittamanne tekstit ja piirtämänne kuvat. Tämän vuoksi suosittelemme teitä tekemään mahdollisuuksien mukaan vastaavanlaisen järjestelyn kuin opettajalla on eli kohdistamaan kameranne siten, että opettaja pystyy videokuvan kautta seuraamaan toimintaanne.

Jos ette kuitenkaan halua tai voi käyttää kameraanne, pystytte hyödyntämään verkkoluokan tilanteeseen sopivia työkaluja. Voitte kirjoittaa ratkaisunne tuntiharjoituksiin esimerkiksi verkkoluokan tussitaululle, josta opettaja näkee ne.

Jos ette halua tai voi käyttää laitteenne kameraa, pystytte käyttämään verkkoluokan tussitaulua ratkaisujen kirjoittamiseen.

Tiedostojen siirtäminen verkkoluokassa

Tiedostojen siirtäminen teiltä yksityisopettajalle tai päinvastoin onnistuu sekin näppärästi verkkoluokassa. Jos vaikkapa oppilaitoksenne opettaja on laittanut koulunne sisäiseen verkkoon kertaustehtäviä, joita haluatte perattavan yhdessä, pystytte siirtämään tehtävätiedoston yksityisopettajallenne parilla klikkauksella verkkoluokan kautta.

Eräs verkkoluokan toiminnallisuuksista etäopetuksessa on tiedostojen siirtäminen opetettavan ja opettajan välillä.

Yksityistuntien jälkeen

Videotallenne katseltavissa

Jos olette toivonut opettajan tekevän videotallenteen etänä pidetystä yksityisopetuksesta, se tulee katseltavaksenne oppimisympäristön työtilaan tuntien jälkeen.

Verkko-opetuksesta voidaan opetettavan niin halutessa tehdä videotallenne.

Kirjalliset opetusmateriaalit

Halutessanne opettaja laittaa myös matematiikan verkko-opetuksen aikana teille laatimansa kirjalliset opetusmateriaalit kuten muistiinpanot, tuntiesimerkit ja tuntiharjoitusten vaiheittaiset ratkaisut yksityisopetuksenne työtilaan.

Opettajan tuntien aikana laatimia kirjallisia muistiinpanoja oppimisympäristössä yksityisopetuksen työtilassa.

Harjoitustehtävät

Työtilaan tulevat myös opettajan teille räätälöimät verkkotunneilla käsitellyn aiheen harjoitustehtävät, joiden parissa pystytte jatkamaan uuden aiheen harjoittelua. Teidän ei tarvitse tuhlata aikaanne jatkuvaan Studiumissa ramppaamiseen, sillä saatte ilmoituksen tekstiviestillä tai sähköpostilla opettajan lisätessä uutta sisältöä työtilaan.

Matematiikan harjoitustehtäviä työtilassa.

Yhteydenpito opettajan kanssa

Verkkoluokan opetustuntien ulkopuolella pystytte pitämään yhteyttä opettajaanne useilla eri tavoilla. Yhteydenpito onnistuu muun muassa Studiumin kautta työtilassa harjoitustehtävien ja muiden oppimateriaalien kommenttiosissa, erillisellä keskustelualueella tai pikaviestitoiminnolla. Ja yhteydessä voidaan tietenkin olla myös perinteiseen tapaan ihan vaan puhelimitse ja tekstiviesteillä.

Yhteydenpito opettajan kanssa opetustuntien jälkeen onnistuu vaikkapa harjoitusten kommenttiosissa.

Lisää työkaluja oppimisen tueksi

Oppimisympäristö tarjoaa käyttöönne muitakin oppimista tukevia työkaluja, kuten edistymisen seurannan, jota käyttäen pystytte analysoimaan suorituksianne useasta eri näkökulmasta. Viereisessä kuvassa on edistymisen seurannan kohta, joka näyttää päivittäisen suoritushistorian.

Kuvassa on edistymisen seurannan kohta, josta näkee päivittäisen suoritushistoriansa.

Entä jos en osaa käyttää Studiumia?

Oikeasti helppokäyttöinen Studium osaa neuvoa teitä eri tilanteissa ja voitte tottakai pyytää lisäohjeita opettajalta. Etäopetuksen käyttämistä ei näin ollen kannata arastella, vaikka tietotekniset taitonne olisivatkin ruosteessa.

Aidosti helppokäyttöinen Studium opastaa teitä eri tilanteissa.

Videoita etäopetuksesta verkkoluokassa

Näiltä videoilta näette verkkoluokan keskeisimmät etäopetuksesta sujuvaa tekevät toiminnallisuudet käytössä.


Valokuvien ottaminen opettajan videokuvasta ja niiden lataaminen omalle laitteelle
Omien tekstienne ja mallikuvienne näyttäminen opettajalle
Sähköisten materiaalien siirtäminen teidän ja opettajan välillä
Miltä etäopetus verkkoluokassa voi käytännössä näyttää?

Kuka toimii opettajana?

Mukava, kärsivällinen ja kannustava yksityisopettaja Arto on koulutukseltaan aito aineenopettaja, joka on suorittanut tutkintonsa (filosofian maisteri) Helsingin yliopistossa pääaineenaan matematiikka. Tilastotieteessä ja oppimista tutkivassa kasvatuspsykologiassa hän suoritti laajat sivuaineopinnot.

Omien opetettavien aineiden teorian perusteellinen hallinta on opettajan työssä välttämätön kivijalka, mutta tärkeintä on pystyä selittämään asiat ymmärrettävästi ja perustellen opetettaville. Hyvä opettaja ei ikinä vastaa opetettaviensa tarkentaviin kysymyksiin "koska se nyt vain menee niin", vaan selittää asioiden syyt ja seuraukset kunnolla. Tärkeää on myös kannustaa ja motivoida opetettavaa säännöllisesti.

Helposti lähestyttävällä Artolla on pitkä kokemus yksityistuntien antamisesta erilaisissa tilanteissa olleille yksityisoppilaille. Hän on lisäksi opettanut muun muassa ammattikorkeakoulussa, yliopistolla ja valmennuskursseilla.

Lisää opettajasta
Matematiikan yksityisopettaja Arto antaa etäopetusta

Yksityisopetukseen liittyviä artikkelejamme


Miten saat yksityisopetuksesta kaiken irti?

Tässä artikkelissa annamme vinkkejä siihen, miten saat matematiikan yksityistunneistasi mahdollisimman suuren hyödyn irti. Mitä sinun kannattaa tehdä ennen tunteja, niiden aikana ja niiden jälkeen?

Mitä etuja verkon kautta pidettävä yksityisopetus tarjoaa?

Verkon kautta järjestettävät yksityistunnit sisältävät runsaasti etuja perinteiseen kasvotusten pidettävään opetukseen verrattuna. Käsittelemme aihetta yksityiskohtaisemmin tässä artikkelissa.

Miten opin matematiikkaa? – Neljä keskeistä keinoa

Tästä artikkelista voitte lukea näkemyksemme siitä, miten matematiikkaa opitaan. Pähkinänkuoressa keskeisintä on pohjatietojen varmistaminen, syvällinen teoriaan ja esimerkkeihin perehtyminen, ahkera harjoitustehtävien tekeminen ja asioiden kertaaminen myöhemmin.

Ota yhteyttä

Vastaamme oikein mielellämme mahdollisiin kysymyksiinne!

040 554 4650

Jos emme voi yhteydenottohetkellänne vastata puheluun, soitamme teille takaisin niin pian kuin mahdollista.

Hakaniemi Helsinki 00530

Yhteydenottopyyntö