Tarjoan teidän tai lapsenne tueksi kokenutta ja koulutettua matematiikan yksityisopettajaa, joka innostaa, kannustaa ja on kärsivällinen. Luonteeltani ja olemukseltani olen helposti lähestyttävä, ja tulen hyvin juttuun erilaisten ihmisten kanssa. Oppimistilanteelle pyrin luomaan rennon ilmapiirin, joka omalta osaltaan edesauttaa oppimista.

"Opetettavan onnistumisesta syntyvän ilon näkeminen on yksi palkitsevimpia asioita tässä ammatissa."

-ARTO

Matematiikan yksityisopettaja

Arto


Filosofian maisteri

Opetuskokemus yli 15 vuotta

Mukava tyyppi

Ota yhteyttä

Koulutus takaa opettajan asiantuntevuuden ja pedagogiikan taustiedot

Olen koulutukseltani matematiikan ja tilastotieteen aineenopettaja. Filosofian maisterin tutkintoni olen suorittanut Helsingin yliopistossa. Pääaineeni on matematiikka, ja toisena opetettavana aineenani on tilastotiede. Opettajan pedagogiset opintoni olen suorittanut kasvatuspsykologiassa korkeimmalla mahdollisella arvosanalla. Pitkän matematiikan ylioppilaskokeesta kirjoitin aikanaan laudaturin täysillä pisteillä.

Pitkä ja laaja-alainen kokemus opettamisesta takaa käytännön taidot

Tarjoan avuksenne henkilöä, jolla on runsaasti kokemusta erilaisista opetustilanteista, ja joka nauttii opettamisesta. Olen toiminut opettajana muun muassa ammattikorkeakoulussa, yliopistolla, erilaisilla valmennuskursseilla sekä yksityisoppilaiden kanssa. Yksityisopettajana olen valmentanut opiskelijoita alakoululaisista aikuisopiskelijoihin ja kaikkea siltä väliltä. Voitte halutessanne tutustua työtodistuksiini ja ammattikorkeakouluopiskelijoilta saamiini kurssipalautteisiin oheisten linkkien kautta. Noin kymmenen viime vuoden aikana olen opettanut lukuisia yksityisoppilaita, ja heidän kokemuksistaan voittekin lukea täältä. Opetustapaani on useissa tilanteissa kehuttu positiivisessa mielessä persoonalliseksi ja innostavaksi, ja pyrin luomaan opiskeluun mukavan ja rennon oppimista tukevan ilmapiirin.

Mitä painotan matematiikan opettajana?

Kokemuksieni mukaan hyvin monet ihmiset uskovat, että matematiikka on kokoelma kaavoja ja ratkaisutapoja, joiden ulkoa opettelu on avain matematiikan osaamiseen. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Matematiikka ei ole salatiedettä, vaan se on ihmisten kehittämä looginen järjestelmä. Kun oppii ymmärtämään, mistä kaavat ja ratkaisutavat tulevat, helpottuu matematiikan parissa toiminen huomattavasti. Opettaessani matematiikkaa pyrin ohjaamaan oppilaideni ajattelua edellä mainittuun suuntaan.

Lopuksi:

Matematiikassa valtaosa uusista opetettavista taidoista rakentuu aiemmin opetettujen taitojen muodostaman kivijalan päälle. Tilanne on täysin erilainen kuin vaikkapa maantiedossa. Italian maantiedon voi oppia, vaikkei tietäisi mitään Norjan maantiedosta. Matematiikassa asia ei ikävä kyllä toimi näin, vaan jokin epäselväksi jäänyt asia voi merkittävästi hankaloittaa myöhempää matematiikan oppimista.

Kokemukseni mukaan haasteet matematiikan kanssa aiheutuvat edellämainitusta tilanteesta todella usein. Kun aloitan matematiikan yksityisopetuksen uuden opettavan kanssa, tapanani on kartoittaa lähtötilanne tarkasti ja selvittää, missä vaiheessa niin sanottu kärryiltä tipahtaminen on tapahtunut. Tämän perusteella pystyn alkaa auttamaan kivijalan korjaamisessa. Tähän tarvittava aika vaihtelee tilannekohtaisesti, mutta panostaminen asiaan todella kannattaa.

Kun taustataidot on saatu opetettavan sillä hetkellä tarvitseman matematiikan oppimisen tasolle, tapahtuu yleensä seuraavaa: Aiemmin ehkä vastenmieliseltä pakkopullalta tuntuneesta matematiikasta tulee opetettavan mielestä mielenkiintoista ja kivaa, kun hän huomaa ymmärtävänsä asioita, joiden oppimista hän oli aiemmin pitänyt jopa täysin mahdottomana!


Arto

"Opetettavan onnistumisesta syntyvän ilon näkeminen on yksi palkitsevimpia asioita tässä ammatissa."

Ota yhteyttä

Vastaamme oikein mielellämme mahdollisiin kysymyksiinne!

040 554 4650

Jos emme voi yhteydenottohetkellänne vastata puheluun, soitamme teille takaisin niin pian kuin mahdollista.

Hakaniemi Helsinki 00530

Yhteydenottopyyntö