Opetuspaikkamme ovat Helsinki ja verkko

Tarjoamme korkeatasoisia matematiikan ja tilastotieteen yksityistunteja, joiden toteutustapoina ovat sekä perinteinen lähiopetus että käyttäjäystävällisen verkko-oppimisympäristömme kautta tapahtuva etäopetus. Internetin kautta toteutettava yksilöllinen verkko-opetuksemme on luonnollisesti saatavillanne koko Suomessa. Olemme järjestäneet tunteja netin kautta jo noin viiden vuoden ajan, joten meille on muodostunut siihen luja osaaminen jo ennen vuoden 2020 tapahtumia. Lähiopetuksemme järjestämispaikkana on Helsinki, joten opetustilamme ovat hyvin saavutettavissa myös Espoosta, Vantaalta ja Sipoosta.

Kenelle järjestämme lisäopetusta?

Matematiikan yksityisopetus soveltuu useissa erilaisissa oppilaitoksissa ja elämäntilanteissa oleville ihmisille. Järjestämme lisäopetusta muun muassa alakoulussa, yläkoulussa, lukiossa, ammatillisessa oppilaitoksessa, ammattikorkeakoulussa ja yliopistossa opiskeleville. Lisäksi annamme tukea toisen asteen oppilaitoksiin ja korkeakouluihin hakijoille. Voimme auttaa teitä valmentautuessanne esimerkiksi tekniikan, lääketieteen, psykologian ja kauppatieteiden pääsykokeeseen sekä amk-valintakokeeseen. Tietenkin tuemme teitä myös abitreeneissä kerratessanne lukion oppimäärää lyhyen ja pitkän matematiikan ylioppilaskirjoituksia varten.

Miksi tukea matematiikan opiskeluun?

Vaikkapa peruskoululaisten, lukiolaisten ja aikuisopiskelijoiden syyt aloittaa lisäopetus ovat moninaisia. Jotkut haluavat pyrkiä parhaisiin mahdollisiin suorituksiin ja arvosanoihin, ja kokevat etteivät saa siihen tarpeeksi eväitä oppilaitoksen antamasta opetuksesta. Saattaapa joku haluta edetä oppilaitoksen opetuksen mahdollistamaa vauhtia nopeammin syventäviin osa-alueisiin. Osa haluaa tukiopetusta jäätyään muun opetusryhmänsä tahdista esimerkiksi sairauden, lomamatkan tai paljon aikaa vievän harrastuksen vuoksi. Jotkut taas tahtovat tukea esimerkiksi luki- tai muun oppimishäiriön vuoksi saavuttaakseen opetussuunnitelman tavoitteet.

Joskus vanhemmat päättävät aloittaa yksityistunnit lapsensa yleisen opiskelumotivaation kohottamiseksi ja koulutuksen tärkeyden sisäistämiseksi.

Matemaattisen osuuden sisältäviin valintakokeisiin valmistautujat ja esimerkiksi lääkelaskujen ja korkolaskujen parissa pähkäilevät opiskelijat voivat ottaa asiantuntijan avukseen ja käyttää tukiopetusta ymmärtääkseen itsenäisessä valmistautumisessa hankalaksi kokemansa aihepiirit.

Matematiikan yksityisopetusta tilastotiede mukaan lukien verkossa ja Helsingissä.

Kuka toimii yksityisopettajana?

Mukavalla opettajallamme Artolla on yli kymmenen vuoden kokemus lukuisissa erilaisissa tilanteissa olleiden yksityisoppilaiden valmentamisesta hyvällä menestyksellä. Hän on koulutukseltaan aito matematiikan ja tilastotieteen aineenopettaja.

Arto

Matematiikan yksityisopettaja

Filosofian maisteri

Mukava tyyppi

Mitä yksityistunteihin sisältyy?

Joustavat opetusajat

Yksilölliset opetuspalvelumme ovat käytettävissä päiväaikojen lisäksi myös iltaisin ja viikonloppuisin - ilman lisämaksuja. Matematiikan opetus on joustavaa asiakkaan eduksi, sillä opetustuokion venymisestä hieman sovittua pidemmäksi ei mene lisämaksua.

Lähtötason kartoitus

Uusien opetusjaksojen aluksi tukiopettaja kartoittaa opetettavan sen hetkisen osaamistason, jotta opetuksesta tulee tehokasta ja tarkoituksenmukaista. Kaikki opetustilanteet ovat uniikkeja, joten matematiikan yksityistunnit toteutetaan kunkin opetettavan tilanne ja toiveet huomioiden. Kaikki ideat pyritään toteuttamaan mahdollisuuksien mukaan - eli yleensä ne pystytään toteuttamaan.

Räätälöidyt kotitehtävät

Pelkkä tunneilla käyminen ei yleensä riitä menestyksekkääseen oppimiseen, vaan tapaamisten ulkopuolella tehtävällä omalla opiskelulla on todella suuri merkitys. Tämän vuoksi opettaja laatii tapaamisten jälkeen kullakin kerralla käsiteltyyn aiheeseen liittyviä kotitehtäviä treenimateriaaliksi.

Harjoituskoe

Asiakkaan niin toivoessa laadimme hänelle opetuksen aihepiiristä harjoituskokeen, jonka hän saa takaisin arvosteltuna ja henkilökohtaisen palautteen kera. Tämä on hyödyllinen toimintatapa vaikkapa lukion kurssikokeen, matematiikan ylioppilaskokeen tai yliopiston tentin lähestyessä muun muassa siksi, että se antaa omalta osaltaan tietoa niistä aihealueista, joita meidän kannattaa petrata vielä lisää ennen varsinaista koepäivää.

Käyttöoikeuksia verkkokursseihimme tietyissä tilanteissa

Palveluihimme kuuluvat myös verkkokurssit, joista osa on omatoimisen opiskelun kursseja. Meillä on tapana antaa pitkään ja säännöllisesti tunteja ottaville yksityisoppilaillemme ilmainen käyttöoikeus niihin omatoimisen opiskelun verkkokursseihimme, jotka sopivat hänen tilanteeseensa. Esimerkiksi todennäköisyyslaskennan perusteiden kurssimme soveltuu erinomaisesti todennäköisyyslaskennan lukiokurssia suorittavalle yksityisoppilaallemme lisämateriaaliksi.

Muut lisämateriaalit

Tietyissä aihealueissa on saatavilla opettajamme laatimaa valmista oppimateriaalia, jonka asiakas saa käyttöönsä oppituntien ulkopuolista itsenäistä harjoittelua varten.

Kokonaisvaltainen matematiikan opetus

Opettaja pyrkii luomaan opetustilanteesta rennon mutta tarkoituksenmukaisen olemalla ystävällinen, kärsivällinen kannustava ja innostava. Alakoululaisten, yläkoululaisten ja lukiolaisten tukiopetuksessa keskeisiä elementtejä ovat koulun oppitunneilla käsiteltyjen uusien asioiden kertaaminen ja syventäminen teorian ja esimerkkitehtävien kautta. Matikassa on tärkeää oppia hahmottamaan asioiden syy-seuraus-suhteita ja niin sanotusti näkemään kaavojen taakse. Oppimistilaisuuksien aikana opiskelija johdatetaan tähän ajattelumaailmaan. Muun ohessa opettava tutustutetaan erilaisiin opiskelutekniikoihin.

Tee ajanvaraus

Mitä aiemmat opetettavamme ovat sanoneet?

Tässä kaksi heistä kertoo oman tarinansa. Kuva on kuvituskuva.

Kuvituskuva: Satu ja Arina

Arto todella välitti oppilaidensa menestymisestä ja tsemppasi jatkuvasti eteenpäin!

Olimme suorittamassa viime keväänä kauppakorkean matematiikan jatkokurssia johon saimme Artolta tukiopetusta. Kurssin läpipäässy tuntui ensiksi mahdottomalta, mutta Arton erittäin hyvän opetusosaamisen ansioista asiat aukesivat heti ensimmäisellä kerralla ja pääsimme helposti kurssista läpi. Arton opetus oli hyvin selkeää ja erittäin perinpohjainen ja aluksi hankalalta tuntuneet asiat aikesivat Arton esimerkkien ansiosta. Yhtenä tärkeämpänä Arton ominaisuutena pidimme sitä, että Arto todella välitti oppilaidensa menestymisestä ja tsemppasi jatkuvasti eteenpäin. Suosittelemme Artoa kaikkille, jotka haluaa kohentaa matematiikan osaamista.

Esimerkkejä tavoista käyttää matematiikan yksityisopetusta

Rinnakkaisopetuksena oman oppilaitoksen opintojaksoille

Havaintojemme mukaan ylivoimaisesti suosituin tapa hyödyntää yksityistunteja on käyttää niitä kokonaisvaltaisena rinnakkaisopetuksena oman peruskoulun, lukion tai muun oppilaitoksen kurssien opetukselle.

Rinnakkaisopetuksessa opettaja räätälöi kokonaisuuden, jonka sisällön painotukset muotoutuvat yhdessä opetettavan tai hänen lähipiirinsä kanssa asetettujen tavoitteiden mukaan. Jos tavoitteena on vaikkapa opintojakson perusasioiden ymmärtäminen ja oppiminen, niin silloin opetuksessa luonnollisesti keskitytään kyseisen tavoitteen mukaiseen harjoitteluun ja sivuutetaan kurssin syventävät aiheet. Jos taas tavoitteena on toinen ääripää eli huippuarvosana ja asioiden syvällinen ymmärtäminen, opetus toteutetaan sen vaatimin keinoin.

Aikataulutuksellisesti rinnakkaisopetus kannattaa yleensä toteuttaa niin, että opetettava ja matematiikan yksityisopettaja tapaavat säännöllisesti ja ainakin kerran viikossa, jolloin harjoitellaan uusi aihepiiri perehtymällä siihen teorian ja sitä havainnollistavien esimerkkien kautta. Oleellinen osa matematiikan tukiopetusta ovat tuntiharjoitukset, joita oppija pääsee itse laskemaan ohjaajansa neuvoessa vieressä. Keskeisessä roolissa ovat myös opettajan antamat kotitehtävät, joiden parissa suoritettava omatoiminen harjoittelu vahvistaa opetettavan laskurutiinia ja matemaattista ymmärrystä. Jos kotiharjoituksissa on hankalia tehtäviä, ne tietenkin käydään tukiopettajan kanssa läpi seuraavan tapaamisen aikana.

Tukea läksyjen tekemiseen yksityisopettajalta

Yksityisopetus voidaan toteuttaa myös niin, että se pohjataan opetettavan koulustaan saamiin oppimateriaaleihin. Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että opettaja antaa tukea läksyjen tekemiseen johdattelemalla opetettavaa kotitehtävissä oikeaan suuntaan ja tarkastamalla lopuksi opetettavan laatimat ratkaisut.

Matematiikan koekertaus

Vaikkapa ennen lukiokurssin matematiikan koetta tai korkeakoulun tenttiä tunneilla voidaan kerrata opintojakson sisältöjä. Opetettava voi itse valita koekertauksen tarkat aihepiirit tai pyytää ohjaajaansa valitsemaan ne hänen puolestaan. Pitkän ja laajan opetuskokemuksensa perusteella opettajamme pystyy poimimaan opintojakson sisällöstä kerrattavaksi ne aihepiirit, joista luultavimmin kysytään kokeessa.

Osaamisen karttumisen lisäksi koekertaukset vaikuttavat positiivisesti opetettavan itseluottamukseen: Monet yksityisoppilaamme ovat kertoneet niiden vähentävän koejännitystä.

Matematiikan yksityisopetus ja tilastotieteen yksityistunnit etäopetuksena verkossa ja lähiopetuksena Helsingissä.

Matematiikan tunteja verkossa

Oppimisympäristömme Studiumin verkkoluokan kautta pystytte olemaan yksityisopettajamme kanssa suorassa molemminsuuntaisessa video- ja ääniyhteydessä oman kotinne turvasta. Matematiikan tuntien aikana opettajamme neuvoo ja vastaa esittämiinne kysymyksiin henkilökohtaisesti - aivan vastaavalla tavalla kuin jos olisitte samassa huoneessa. Verkkotuntien aikana voitte myös käyttää opettajan kanssa yhteistä tussitaulua esimerkiksi mallikuvien luonnosteluun. Voitte myös lähettää toisillenne erilaisia dokumentteja ja muita tiedostoja tuntien aikana.

Helppokäyttöinen ja suomenkielinen

Oppimisympäristömme on rakennettu siten, että se on oikeasti helppokäyttöinen, selkeä, nopea ja täysin suomenkielinen. Näin ollen matematiikan tunteja etäopetuksena ei kannata arastella, vaikka tietotekniset taitonne eivät olisikaan huippuluokkaa.

Selkeä kuva ja ääni

Käyttämämme teknologia mahdollistaa laadukkaan videokuvan teräväpiirtotarkkuudella ja selkeän äänen.

Toimii monenlaisilla laitteilla

Voitte käyttää verkkoluokkaa kaikilla yleisimmillä päätelaitteilla, kuten älypuhelimella, tabletilla ja tietokoneella, jossa on kamera ja mikrofoni.

Ei tarvetta uusille sovelluksille

Teidän ei tarvitse asentaa päätelaitteeseenne uusia ohjelmistoja, sillä verkkoluokan käyttämiseen riittää uudehko verkkoselain.

Turvallinen käyttää

Kaikki verkkoliikenne teidän, opettajamme ja Studiumin välillä tapahtuu vahvaa salausta käyttäen, ja verkkoluokka toimii omilla yksityisillä palvelimillamme.

Kuvassa älypuhelin ja tietokone, joiden kautta verkkoluokassa opetetaan matematiikkaa, Pythagoraan lausetta.

Miten etäopetus käytännössä toteutetaan?

Etäopetuksen valmistelut

Kun otatte meihin yhteyttä ja kerrotte haluavanne matematiikan tai tilastotieteen yksityistunteja etäopetuksena, teemme teille käyttäjätilin oppimisympäristöömme Studimiin. Saatte tiedon tilin luomisesta tekstiviestillä ja sähköpostilla. Viestit sisältävät käyttäjätunnuksen, väliaikaisen salasanan ja linkin, jolla pääsette siirtymään Studiumin kirjautumissivulle.

Oppimisympäristöämme Studiumia voi käyttää etäopetuksessa useilla eri päätelaitteilla.

Tuntien alkaminen

Kun verkkotuntien sovittu ajankohta on käsillä, on aika kirjautua Studiumiin aiemmin saamanne sähköpostin ohjeiden avulla. Kun te ja opettajanne olette oppimisympäristössä, ilmoittaa nettiselaimenne huomioikkunalla ja äänimerkillä mahdollisuudesta siirtyä Studiumin osaan nimeltä verkkoluokka. Verkkoluokka on paikka, jossa opiskelu käytännössä tapahtuu.

Saatte ilmoituksen yksityistuntienne alkamisesta verkkoselaimessa huomioikkunalla ja äänimerkillä.

Sisällä verkkoluokassa

Verkkoluokassa näette yksityisopettajanne lähettämän videokuvan ja kuulette hänen puheensa. Opettaja on sijoittanut kameransa siten, että se kuvaa hänen työpöytäänsä ylhäältä päin. Opetusvälineinä hän käyttää useimmiten perinteistä kynää ja paperia sekä tietenkin muita tarvittavia apuvälineitä kuten laskinta.

Halutessanne ja luvallanne opetuksesta voidaan tehdä videotallenne, joka on vain teidän katseltavissanne Studiumissa. Videolle tulee toiveenne mukaisesti vain opettajan puhe tai teidän molempien äänet.

Verkkoluokassa opetettava ja opettaja näkevät ja kuulevat toisensa.

Muistiinpanojen kopioiminen

Teillä on useita vaihtoehtoisia keinoja siihen, miten saatte opettajan verkko-opetuksen aikana teille laatimat muistiinpanot ja esimerkit itsellenne. Voitte tietenkin perinteiseen tapaan kopioida sisällön omille papereillenne kynän kanssa.

Jos ette halua tehdä muistiinpanoja käsin, voitte ottaa ruutukaappauksia opettajan videokuvasta verkkoluokan työkaluilla ja ladata ne tietokoneellenne pdf-dokumenttina opetuksen päätyttyä. Vaihtoehtona on myös pyytää opettajaa skannaamaan muistiinpanot ja laittamaan ne tuntien jälkeen saatavillenne Studiumiin.

Verkkoluokassa voi ottaa ruutukaappauksia yksityisopettajan videokuvasta, ja ladata ne kaikki yhtenä pdf-dokumenttina päätelaitteelleen.

Miten opettaja pystyy neuvomaan teitä?

Tietenkin myös opettaja kuulee teidän puheenne verkkoluokan kautta. Kuvayhteyden osalta pystytte itse valitsemaan, onko kameranne kuva opettajan näkyvillä vai ei. Toki suosittelemme teitä tekemään mahdollisuuksien mukaan vastaavanlaisen järjestelyn kuin opettajalla on eli kohdistamaan kameranne siten, että opettaja pystyy videokuvan kautta seuraamaan kirjoittamianne tekstejä. Tällöin opettaja pystyy parhaiten opastamaan teitä esimerkiksi siinä vaiheessa, kun tehdään tuntiharjoituksia.

Jos ette kuitenkaan halua tai voi käyttää kameraanne, pystytte hyödyntämään verkkoluokan tilanteeseen sopivia työkaluja. Voitte esimerkiksi kirjoittaa ratkaisunne tuntiharjoituksiin verkkoluokan tussitaululle, josta opettaja näkee ne.

Jos ette pysty tai halua käyttää laitteenne videokameraanne, pystytte käyttämään verkkoluokan tussitaulua ratkaisujenne kirjoittamiseen.

Materiaalien siirtäminen verkkoluokassa

Kun teidän tarvitsee siirtää jokin sähköinen materiaali kuten vaikkapa Excel-taulukko tuntien aikana opettajalle tai päinvastoin, niin tämäkin onnistuu näppärästi verkkoluokassa. Jos taas olette saanut vaikkapa koekertaustehtäviä koulunne opettajalta sähköpostin liitetiedostona ja haluatte käydä niitä yhdessä läpi, pystytte lähettämään tiedoston nopeasti opettajallenne netin kautta.

Eräs verkkoluokan toiminnoista on materiaalien, kuten liitetiedostojen, reaaliaikainen siirtäminen etäopetuksessa asiakkaan ja opettajan välillä.

Videotallenne katseltavissa tuntien jälkeen

Varsinaisten nettituntien päättymisen jälkeen opettajanne laittaa opetustilaisuudesta mahdollisesti tehdyn videon Studiumin osaan nimeltä yksityisopetuksen työtila.

Videotallenne verkko-opetuksesta.

Muistiinpanot sähköisessä muodossa

Työtilaan tulevat halutessanne myös opettajan tuntien aikana kirjoittamat muistiinpanot. Oppimateriaalit pysyvät saatavillanne Studiumissa, joten pystytte käymään niitä läpi uudelleen aina tahtoessanne.

Opettajan asiakkaalleen tuntien aikana laatimia muistiinpanoja oppimisympäristön työtilassa.

Yksilölliset harjoitustehtävät

Työtilaan ilmestyvät lisäksi opettajan teille laatimat tunneilla käsitellyn aiheen harjoitustehtävät, joita voitte ratkoa itsenäisesti sopivana ajankohtana. Teidän ei tarvitse tuhlata aikaanne jatkuvaan Studiumissa ramppaamiseen, sillä saatte automaattisen ilmoituksen opettajan lisätessä uudet materiaalit oppimisympäristöön. Saatte ilmoituksen haluamallanne tavalla, esimerkiksi tekstiviestillä.

Matematiikan harjoitustehtäviä työtilassa verkko-oppimisympäristössä.

Yhteydenpito opettajan kanssa

Varsinaisten opetustuntien ulkopuolella voitte olla yhteydessä opettajanne kanssa oppimisympäristön kautta useilla eri tavoilla. Yhteydenpito onnistuu esimerkiksi työtilassa harjoitustehtävien kommenttiosioissa, erillisellä keskustelualueella tai pikaviestitoiminnolla. Tietenkin yhteyttä voidaan pitää myös perinteiseen malliin puhelimella tai sähköpostilla.

Yhteydenpito opettajan kanssa varsinaisten yksityistuntien jälkeen onnistuu esimerkiksi harjoitustehtävien kommenttiosioissa.

Muita toimintoja

Työtila ja verkkoluokka antavat käyttöönne myös lukuisia muita oppimista tukevia työkaluja ja toimintoja. Eräs näistä on edistymisen seuranta, jonka avulla pystytte analysoimaan suorituksienne etenemistä useasta eri näkökulmasta tarkasteltuna. Oheisessa kuvassa on edistymisen seurannan kohta, josta näkee päivittäisen suoritushistoriansa.

Kuvassa on edistymisen seurannan kohta, josta näkee päivittäisen suoritushistoriansa.

Osaanko käyttää opetusjärjestelmäänne?

Verkko-oppimisympäristömme on oikeasti helppokäyttöinen ja täysin suomenkielinen, ja se osaa opastaa teitä eri tilanteissa. Etäopetuksen käyttämistä ei näin ollen tarvitse arastella, vaikka tietotekniset taitonne olisivatkin ruosteessa.

Helppokäyttöinen ja täysin suomenkielinen verkko-oppimisympäristömme osaa neuvoa käyttäjäänsä.

Videoita verkko-opetuksesta

Seuraavilta videoilta voitte katsoa, miltä verkkoluokassa tapahtuva opetus käytännössä näyttää asiakkaan näkökulmasta.


Voitte tallentaa opetuksen keskeiset hetket

Pystytte tallentamaan yksityistuntienne itsellenne keskeiset hetket helposti ja nopeasti myöhempää käyttöä varten jo opetuksen ollessa käynnissä. Voitte hyödyntää tekemiänne tallenteita esimerkiksi tuntitehtävien tekemisen aikana, ja ladata ne omalle päätelaitteellenne pidempiaikaista käyttöä varten esimerkiksi pdf-dokumenttina.

Miten opettaja näkee teidän tekstinne ja mallikuvanne?

Yksilöllisessä opetuksessa on tärkeää, että myös opettaja näkee teidän kirjoittamanne tekstit ja piirtämänne mallikuvat, jotta hän voi neuvoa teitä hankalissa kohdissa. Perinteisessä kontaktiopetuksessa tämä toki onnistuu, kun opetettava ja opettaja istuvat viereikkäin saman pöydän ääressä, mutta miten on asian laita verkko-opetuksessa? Verkkoluokka tarjoaa useita eri vaihtoehtoisia tapoja, joilla tämä onnistuu kätevästi.

Pystytte jakamaan tiedostoja opettajanne kanssa

Pystytte näppärästi ja turvallisesti jakamaan verkkoluokan välityksellä opettajan kanssa erilaisia tiedostoja, kuten pdf-dokumentteja, taulukkolaskennan tiedostoja ja kuvia.

Esimerkki yksityistunneista verkkoluokassa

Myös tältä videolta näette esimerkin siitä, miltä verkkoluokassa tapahtuva opetus voi käytännössä näyttää.

Studium lähiopetuksen tukena

Studiumia voidaan käyttää verkko-opetuksen lisäksi myös perinteisen lähiopetuksen tukena. Tietenkin myös kontaktiopetuksessa oppimisprosessia ja uusien asioiden harjoittelua kannattaa jatkaa varsinaisen oppitunnin päättymisen jälkeen. Opettaja voi halutessanne laittaa opetuksen aikana tehdyt muistiinpanot sähköisenä pdf-dokumenttina saatavillenne verkko-oppimisympäristöön. Lisäksi opettaja voi laatia teille henkilökohtaisesti räätälöityjä harjoitustehtäviä käsitellystä aiheesta ja laittaa nekin Studiumiin.

Lue lisää Studiumista
Studiumia voidaan hyödyntää myös perinteisen lähiopetuksen apuna.
Esimerkki yksityisopetuksen työtilasta Studiumissa vuodelta 2018.

Aiheiseen liittyviä artikkelejamme


Miten opin matematiikkaa? – Neljä keskeistä keinoa

Tästä artikkelista voitte lukea näkemyksemme siitä, miten matematiikkaa opitaan. Pähkinänkuoressa keskeisintä on pohjatietojen varmistaminen, syvällinen teoriaan ja esimerkkeihin perehtyminen, ahkera harjoitustehtävien tekeminen ja asioiden kertaaminen myöhemmin.

Miten saat yksityisopetuksesta kaiken irti?

Tässä artikkelissa annamme vinkkejä siihen, miten saat matematiikan yksityistunneistasi mahdollisimman suuren hyödyn irti. Mitä sinun kannattaa tehdä ennen tunteja, niiden aikana ja niiden jälkeen?

Mitä etuja verkon kautta pidettävä yksityisopetus tarjoaa?

Verkon kautta järjestettävät yksityistunnit sisältävät runsaasti etuja perinteiseen kasvotusten pidettävään opetukseen verrattuna. Käsittelemme aihetta yksityiskohtaisemmin tässä artikkelissa.

Ota yhteyttä

Vastaamme oikein mielellämme mahdollisiin kysymyksiinne!

040 554 4650

Jos emme voi yhteydenottohetkellänne vastata puheluun, soitamme teille takaisin niin pian kuin mahdollista.

Hakaniemi Helsinki 00530

Yhteydenottopyyntö