Missä tarjoamme yksityisopetusta?

Tarjoamme korkeatasoista matematiikan ja tilastotieteen yksityisopetusta sekä perinteisen lähiopetuksen että käyttäjäystävällisen verkko-oppimisympäristömme kautta tapahtuvan etäopetuksen muodoissa. Internetin kautta järjestettävää verkko-opetusta tarjoamme koko maassa. Lähiopetusta tarjoamme Helsingin Hakaniemessä.

Kenelle yksityisopetusta?

Matematiikan yksityisopetus soveltuu useissa erilaisissa oppilaitoksissa ja elämäntilanteissa oleville ihmisille. Tarjoamme matematiikan yksityistunteja muun muassa peruskoulussa, lukiossa, ammatillisessa oppilaitoksessa, ammattikorkeakoulussa ja yliopistossa opiskeleville. Lisäksi tarjoamme tukea toisen asteen oppilaitosten ja korkeakoulujen pääsykokeisiin valmentautuville matemaattisten taitojen osalta unohtamatta matematiikan ylioppilaskirjoituksia.

Miksi yksityisopetusta?

Syyt vaikkapa peruskoululaisten ja lukiolaisten yksityisopetuksen käyttämiseen ovat moninaiset. Jotkut haluavat pyrkiä parhaisiin mahdollisiin suorituksiin ja arvosanoihin, ja kokevat etteivät saa siihen tarpeeksi eväitä oppilaitoksen tarjoamasta opetuksesta. Saattaapa joku haluta edetä oppilaitoksen tarjoamaa vauhtia nopeammin syvemmälle matematiikkaan. Osa haluaa käyttää yksityisopetusta jäätyään muun opetusryhmänsä tahdista esimerkiksi sairauden, lomamatkan tai paljon aikaa vievän harrastuksen vuoksi. Jotkut taas tahtovat lisätukea esimerkiksi luki- tai muun oppimishäiriön vuoksi. Monet vanhemmat hankkivat yksityistunteja myös lapsensa yleisen opiskelumotivaation kohottamiseksi ja koulutuksen tärkeyden sisäistämiseksi.

Ylioppilaskirjoituksiin ja matematiikan osuuden sisältäviin pääsykokeisiin valmistautujat käyttävät yksityisopetusta ymmärtääkseen itsenäisessä valmistautumisessa hankalaksi kokemansa aihepiirit.

Annamme matematiikan yksityisopetusta tilastotiede mukaan lukien verkossa ja Helsingissä. Kuvassa mies pitelee kylttiä, jossa lukee Yksityisopetus.net - Ymmärrettävää matematiikkaa.

Mitä tarjoamaamme palveluun sisältyy?

Joustavat opetusajat

Opetuspalvelumme ovat käytettävissä päiväaikojen lisäksi myös iltaisin ja viikonloppuisin - ilman lisämaksuja. Opetustuokiot ovat joustavia asiakkaan eduksi, sillä opetustuokion venymisestä hieman sovittua pidemmäksi ei mene lisämaksua.

Lähtötilanteen kartoitus

Uusien opetusjaksojen aluksi opettaja kartoittaa opetettavan sen hetkisen osaamistason matematiikassa, jotta opetuksesta tulee tehokasta ja tarkoituksenmukaista. Kaikki yksityisopetustilanteet ovat uniikkeja, joten opetus toteutetaan kunkin opetettavan tilanne ja toiveet huomioiden. Kaikki ideat pyritään toteuttamaan mahdollisuuksien mukaan - eli yleensä ne pystytään toteuttamaan.

Opiskelija lukee kirjaa.

Kokonaisvaltainen opetus

Opettaja pyrkii luomaan opetustilanteesta rennon mutta tarkoituksenmukaisen olemalla ystävällinen, kärsivällinen kannustava ja innostava. Peruskoululaisten ja lukiolaisten opetuksessa keskeisiä elementtejä ovat koulun oppitunneilla käsiteltyjen uusien asioiden kertaaminen ja syventäminen teorian ja esimerkkitehtävien kautta. Matematiikassa on tärkeää oppia hahmottamaan asioiden syy-seuraus-suhteita ja niin sanotusti näkemään kaavojen taakse. Opettaja johdattaa opiskelijan tähän ajattelumaailmaan. Muun ohessa opettava tutustutetaan erilaisiin matematiikan opiskelutekniikoihin. Opettaja myös auttaa tarvittaessa kotitehtävien ratkaisemisessa. Keskeisessä roolissa ovat myös opetettavalle yksityistunneilla annettavat kotiharjoitustehtävät, joiden parissa suoritettava omatoiminen harjoittelu vahvistaa opettavan laskurutiinia ja matemaattista ymmärrystä.

Harjoituskoe ja lisämateriaalit

Asiakkaan niin toivoessa laadimme hänelle opetuksen aihepiiristä harjoituskokeen, jonka hän saa takaisin arvosteltuna ja henkilökohtaisen palautteen kera. Lisäksi tietyissä aihealueissa on saatavilla opettajamme laatimaa valmista opetusmateriaalia, jonka asiakas saa käyttöönsä yksityistuntien ulkopuolista itsenäistä harjoittelua varten.

Miten yksityisopetus toteutetaan verkon kautta?

Oppimisympäristömme Studiumin verkkoluokan kautta pystytte olemaan opettajamme kanssa suorassa molemminsuuntaisessa video- ja ääniyhteydessä. Opettajamme neuvoo ja vastaa esittämiinne kysymyksiin henkilökohtaisesti - aivan vastaavalla tavalla kuin jos olisitte samassa huoneessa. Verkkoluokassa voitte myös käyttää opettajan kanssa yhteistä tussitaulua esimerkiksi mallikuvien luonnosteluun. Voitte myös lähettää toisillenne erilaisia dokumentteja ja muita tiedostoja. Oppiminen jatkuu myös tämän virtuaalitapaamisen jälkeen. Siitä lisää hieman myöhemmin.

Selkeä kuva ja ääni

Käyttämämme teknologia mahdollistaa laadukkaan videokuvan teräväpiirtotarkkuudella ja selkeän äänen.

Toimii monenlaisilla laitteilla

Voitte käyttää verkkoluokkaamme kaikilla yleisimmillä päätelaitteilla, kuten älypuhelimella, tabletilla ja tietokoneella, jossa on kamera ja mikrofoni.

Ei tarvetta uusille sovelluksille

Teidän ei tarvitse asentaa päätelaitteeseenne uusia ohjelmistoja, sillä verkkoluokan käyttämiseen riittää uudehko verkkoselain.

Turvallinen käyttää

Kaikki verkkoliikenne teidän ja opettajamme välillä tapahtuu salattuna, ja verkkoluokka toimii Yksityisopetus.netin omilla verkkopalvelimilla.

Kuvassa älypuhelin ja tietokone, joiden kautta videopuhelulla opetetaan matematiikkaa, Pythagoraan lausetta.

Miltä verkkoluokassa näyttää?

Seuraavilta videoilta voitte katsoa, miltä verkkoluokassa tapahtuva matematiikan opetus käytännössä näyttää asiakkaan näkökulmasta.


Voitte tallentaa opetuksen keskeiset hetket

Pystytte tallentamaan yksityistuntienne itsellenne keskeiset hetket helposti ja nopeasti myöhempää käyttöä varten jo opetuksen ollessa käynnissä. Voitte hyödyntää tekemiänne tallenteita esimerkiksi tuntitehtävien tekemisen aikana, ja ladata ne omalle päätelaitteellenne pidempiaikaista käyttöä varten esimerkiksi pdf-dokumenttina.

Miten opettaja näkee teidän tekstinne ja mallikuvanne?

Yksityisopetuksessa on tärkeää, että myös opettaja näkee teidän kirjoittamanne tekstit ja piirtämänne mallikuvat, jotta hän voi neuvoa teitä hankalissa kohdissa. Perinteisessä lähiopetuksessa tämä toki onnistuu, kun opetettava ja opettaja istuvat viereikkäin saman pöydän ääressä, mutta miten on asian laita verkon kautta järjestettävillä yksityistunneilla? Verkkoluokka tarjoaa useita eri vaihtoehtoisia tapoja, joilla tämä onnistuu kätevästi.

Pystytte jakamaan tiedostoja opettajanne kanssa

Pystytte näppärästi ja turvallisesti jakamaan verkkoluokan välityksellä opettajan kanssa erilaisia tiedostoja, kuten pdf-dokumentteja, taulukkolaskennan tiedostoja ja kuvia.

Yksityistunnit verkkoluokassa

Myös tältä videolta näette esimerkin siitä, miltä verkkoluokassa tapahtuva opetus voi käytännössä näyttää.

Studium verkko-opetuksemme tukena

Oppimisprosessia ja uusien asioiden harjoittelua kannattaa tietenkin jatkaa myös varsinaisten yksityistuntien päättymisen jälkeen. Verkon kautta annettavassa matematiikan yksityisopetuksessa tämä toteutuu siten, että opettaja voi halutessanne laittaa opetuksen aikana tehdyt muistiinpanot sähköisenä pdf-dokumenttina saatavillenne verkko-oppimisympäristöömme Studiumiin. Lisäksi opettaja voi laatia teille henkilökohtaisesti räätälöityjä harjoitustehtäviä käsitellystä aiheesta, ja laittaa nekin Studiumiin.

Studium on laaja ja monipuolinen oppimisympäristömme, jonka yksi osa on aiemmin mainittu reaaliaikaisen opetuksen mahdollistava verkkoluokka.

Lue lisää Studiumista
Studium on responsiivinen eli se toimii kaikilla päätelaitteilla.
Esimerkki yksityisopetuksen sivusta Studiumissa.

Kuka antaa yksityisopetusta?

Opettajallamme Artolla on yli kymmenen vuoden kokemus lukuisten yksityisoppilaiden valmentamisesta hyvällä menestyksellä. Hän on koulutukseltaan matematiikan ja tilastotieteen aineenopettaja.

Arto

Matematiikan yksityisopettaja

Filosofian maisteri

Mukava tyyppi

Entä mitä muut asiakkaamme ovat sanoneet?

Tässä heistä yksi kertoo oman tarinansa. Kuva on kuvituskuva.Arto todella välitti oppilaidensa menestymisestä ja tsemppasi jatkuvasti eteenpäin!

Satu ja Arina, 2008

"Olimme suorittamassa viime keväänä kauppakorkean matematiikan jatkokurssia johon saimme Artolta tukiopetusta. Kurssin läpipäässy tuntui ensiksi mahdottomalta, mutta Arton erittäin hyvän opetusosaamisen ansioista asiat aukesivat heti ensimmäisellä kerralla ja pääsimme helposti kurssista läpi. Arton opetus oli hyvin selkeää ja erittäin perinpohjainen ja aluksi hankalalta tuntuneet asiat aikesivat Arton esimerkkien ansiosta. Yhtenä tärkeämpänä Arton ominaisuutena pidimme sitä, että Arto todella välitti oppilaidensa menestymisestä ja tsemppasi jatkuvasti eteenpäin. Suosittelemme Artoa kaikkille, jotka haluaa kohentaa matematiikan osaamista."

Ota yhteyttä

Vastaamme oikein mielellämme mahdollisiin kysymyksiinne!

040 554 4650

Jos emme voi yhteydenottohetkellänne vastata puheluun, soitamme teille takaisin niin pian kuin mahdollista.

Hakaniemi Helsinki 00530

Yhteydenottopyyntö