Mitä syksyn 2020 pitkän ja lyhyen matematiikan yo-kokeista on hyvä tietää? Entä miten voimme tukea sinua kirjoituksiin valmistautuessasi?

Päivitetty viimeksi
Julkaistu
4 min
1
8

Tietoa kokeesta

Syksyn 2020 matematiikan ylioppilaskokeet järjestetään tiistaina 22. syyskuuta. Abiturientti saa suorittaa valintansa mukaan lyhyen tai pitkän matematiikan kokeen riippumatta siitä, kumman oppimäärän hän on lukion aikana opiskellut. Suoritus tapahtuu tietokoneella ylioppilastutkintolautakunnan digitaalisessa Abitti-koejärjestelmässä.

Mitä syksyn 2020 matematiikan ylioppilaskokeesta kannattaa tietää? Käsittelemme muun muassa koeaikaa, sallittuja apuvälineitä ja pisterajoja videolla.

Kokeen tekemiseen on yleisessä tilanteessa käytettävissä enintään kuusi tuntia. Erityistilanteissa lautakunta voi harkintansa mukaan antaa lisäaikaa. Enintään kahden tunnin lisäaika on mahdollista saada esimerkiksi sairauden, vamman, lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuden, opetuskielen puutteellisen hallinnan tai vaikean elämäntilanteen perusteella. Lisäaikaa tulee hakea ylioppilastutkintolautakunnalta etukäteen.

Sekä pitkän että lyhyen oppimäärän kokeessa on kolmetoista tehtävää. Näistä enintään kymmeneen saa jättää vastauksen. Kokeesta voi saada enintään 120 pistettä, sillä kunkin tehtävän maksimipistemäärä on 12 pistettä. Tehtävät on jaettu kolmeen osaan (A-, B1- ja B2-osa). Jätettävien vastausten enimmäismäärälle on myös osakohtaiset rajoitteet, jotka näet oheisesta taulukosta.

A-osaB1-osaB2-osaKoko koe
Tehtäviä yhteensä45413
Saa vastata enintään43310

Kokeen A-osassa saa käyttää apuvälineinä taulukkokirjaa ja koejärjestelmästä löytyviä peruslaskinohjelmistoja. Kun kokelas päättää siirtyä B-osiin, tulevat hänen käytettävikseen myös koejärjestelmän monipuolisemmat ohjelmistot ja mahdollinen kokelaan oma laskin. B-osiin siirtymisen jälkeen A-osan vastauksiin ei enää voi tehdä muutoksia.

Kokeessa saa käyttää ratkaisujen luonnosteluvaiheessa perinteistä kynää ja paperia, mutta lopulliset vastaukset tulee syöttää koejärjestelmään.

Matematiikan ylioppilaskokeen arvostelun pääperiaate on, että kutakin arvosanaa jaetaan kokelaille joka vuosi suunnilleen samat prosentuaaliset määrät. Näin ollen kuhunkin arvosanaan tarvittava pistemäärä vaihtelee kirjoituskerrasta toiseen. Kolmella edellisellä kirjoituskerralla (kevät 2019 – kevät 2020) arvosanojen pisterajat ovat olleet keskimäärin seuraavassa taulukossa ilmoitetut.

Keskimääräiset pisterajat
kevät 2019 – kevät 2020
LEMCBA
Pitkä matematiikka866446322114
Lyhyt matematiikka957661463220

Voit perehtyä vanhoihin pisterajoihin yksityiskohtaisemmin artikkelissamme Matematiikan ylioppilaskokeen pisterajat.

Valmistautuminen syksyn ylioppilaskokeeseen yksityisopetuksen avulla

Jos haluat, että annamme sinulle tukea pitkän tai lyhyen matematiikan kokeeseen valmistautumisessa yksityisopetuksen muodossa, suosittelemme aloittamaan tunnit hyvissä ajoin ennen kirjoituspäivää. Kun opetus jaetaan pitkälle aikavälille, jää sinulle opetustuntien välillä runsaasti aikaa tehdä opettajan teille laatimia harjoitustehtäviä ja muuta omatoimista treenaamista. Itsenäinen harjoittelu on matematiikan oppimisessa vähintään yhtä tärkeää kuin varsinaiset yksityistunnit.

Ennen opetuksen aloittamista sinun kannattaa miettiä tavoite, joka sinulla matematiikan ylioppilaskirjoitusten suhteen on. Haluatko vain varmistaa läpipääsyn vai pyritkö laudaturiin? Vai jotain muuta siltä väliltä? Asettamasi tavoitteen pohjalta yksityisopettajasi pystyy suunnittelemaan opetuskokonaisuuden, joka on tarkoituksenmukaisin tilanteessasi. Pyritpä sitten laudaturiin tai haluatpa vain varmistella hyväksyttyä koesuoritusta, yksityisopettajamme laatii teorian, esimerkit ja harjoitustehtävät siten, että ne kehittävät osaamistasi tavoitettasi kohti.

Tällä hetkellä tarjoamme yksityistunteja etäopetuksena verkossa monipuolisen ja helppokäyttöisen oppimisympäristömme kautta. Opettajan sinulle opetustapaamisen aikana tekemät teoriamuistiinpanot ja esimerkkitehtävät saat tapaamisen jälkeen kätevästi netistä. Halutessasi ja luvallasi voimme myös tallentaa varsinaisen opetustilaisuuden videolle, jolloin voit myöhemmin katsella ja kuunnella sen uudelleen.

Lyhyestä matematiikasta läpi -abikurssi

Lyhyestä matematiikasta läpi -verkkokurssimme on tarkoitettu niille lyhyen matematiikan kirjoittaville abiturienteille, joiden tavoitteena on suorittaa koe hyväksytyllä arvosanalla. Tällä kurssilla emme siis käsittele ollenkaan niitä aihepiirejä, joita tarvitaan keskivälin ja yläpään arvosanoihin. Sen sijaan keskitymme rakentamaan ja vahvistamaan sellaista perusosaamista, jota tarvitaan nimenomaan kokeen suorittamiseen tavoitteena vain läpipääsy.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että valmistautuminen tehtäisiin aivan rimaa hipoen, sillä kurssin tarkoituksena on tietenkin tarjota sellaiset eväät, joilla voidaan kohtuudella olettaa kokeen tulevan läpäistyksi.

Järjestämme abikurssin lyhyen matematiikan ylioppilaskokeeseen osallistujille. Kyseessä on verkkokurssi, jolla keskitytään perusosaamisen vahvistamiseen. Opetus tapahtuu pienryhmissä.

Abikurssimme vuorovaikutteinen opetus järjestetään oppimisympäristömme verkkoluokassa pienryhmissä. Teemme opetustilaisuuksista tallenteet videoille, jolloin pysyt mukana kurssin etenemisessä, vaikket pystyisikään osallistumaan opetukseen jollakin kertaa.

Sisältö muodostuu opettajan selkeästi esittämästä teoriasta, aihetta havainnollistavista runsaista esimerkeistä ja isosta määrästä kurssilaisten opettajan tuella työstämiä tuntiharjoituksia.

Menestystä ja harjoitteluintoa tuleviin ylioppilaskirjoituksiisi!

Pidittekö lukemastanne?
8
Haluaisitteko jakaa artikkelin?

Herättikö artikkeli ajatuksia?

Kuulisimme mieluusti tämän artikkelin teissä herättämistä ajatuksista! Pystytte kirjoittamaan tälle sivulle näkyviin tulevan kommentin oheisella lomakkeella.

Vastaa

Antamanne nimi tai nimimerkki tulee näkyviin kommenttinne viereen. Käymme kommentit läpi ennen niiden julkaisua.

Artikkelin kirjoittaja

Yksityisopetus.net

Järjestämme henkilökohtaista matematiikan ja tilastotieteen opetusta sekä nettikursseja.

Kirjoittajan muut artikkelit