Luvun ja numeron käsitteet menevät usein sekaisin yleiskielessä, mutta niillä on merkittävä ero.

Päivitetty viimeksi
Julkaistu
2 min
7

Mikä on numeron ja luvun ero?

Yleisimmin käyttämässämme niin sanotussa kymmenjärjestelmässä numeroita on olemassa vain kymmenen kappaletta, ja ne ovat 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ja 9. Luvut puolestaan koostuvat yhdestä tai useammasta numerosta. Numerot ovat siis merkkejä, joita käyttäen luvut kirjoitetaan näkyviin.

Numeroa ja lukua vastaava käsitepari on kirjain ja sana. Sanat koostuvat kirjaimista. Kirjaimet ovat merkkejä, joiden avulla sanat kirjoitetaan esiin.

Esimerkkejä

 • Luku 894 koostuu numeroista 8, 9 ja 4. Voidaan myös todeta kyseessä olevan kolminumeroinen luku, koska se muodostuu kolmesta numerosta.
 • Luku 70 muodostuu numeroista 7 ja 0. Kyseinen luku on siis kaksinumeroinen.
 • Luku 5 koostuu numerosta 5, joten kyseinen luku on yksinumeroinen.

Yksinumeroiselle luvulle löytyy hyvä rinnastus ruotsista. Saarta tarkoittava (en) ö on yksikirjaiminen sana.

Milloin olet viimeksi puhunut lottoluvusta?

Tietyissä asiayhteyksissä on kuitenkin vakiintuneena tapana puhua numeroista, vaikka kyseessä olisi virallisesti luku. Esimerkiksi lauantai-illan arvonnan tapauksessa puhutaan lottonumerosta 25, vaikka oikeasti kyseessä on luku. Vastaavasti kukaan ei yleensä kutsu 33101:ä Tampereen postiluvuksi, vaan käytettävä käsite on postinumero. Ja aika harva meistä laittaa muistiin sen sivuluvun, johon kirjan lukeminen ennen nukkumaanmenoa jäi.

Tiedosta erot eri kielten käsitteissä

Englannin kieli tuo oman lusikkansa soppaan. Nimittäin suomen kielen sana luku on englanniksi number ja numero puolestaan digit tai figure. Huomaa siis, että numero ja number eivät tarkoita samaa asiaa, vaikka niin saattaisi olettaa sanojen samankaltaisuuden vuoksi.

Myös esimerkiksi ranskassa käsitteet menevät englannin kaltaisesti. Luku on un nombre ja numero un chiffre, joten myös tämän kielen kanssa tekemisissä ollessa sekaantumisen riski vaanii kulman takana.

Toisen kotimaisen kielen ruotsin tapauksessa luku on ett tal ja numero en siffra. Sen sijaan sanaa ett nummer käytetään yleensä asiayhteyksissä, joissa lähestymistapa ei ole ensisijaisesti matemaattinen. Esimerkiksi puhelinnumero tulee kyseeseen.

Testaa tietosi

 1. Onko 52 numero vai luku?
 2. Onko 7 numero vai luku?
 3. Kuinka monta numeroa on luvussa 6020 on?
 4. Kuinka moninumeroinen luku 13 on?
 5. Anna esimerkki kolminumeroisesta luvusta, jossa esiintyy vain yhtä numeroa.
 6. Is 450 a number?

Vastaukset

 1. Viisikymmentäkaksi (52) on luku.
 2. Seitsemän (7) on sekä numero että luku.
 3. Kuusituhattakaksikymmentä (6020) on luku, jossa on neljä numeroa.
 4. Kolmetoista (13) on kaksinumeroinen luku.
 5. Tällaisia lukuja ovat muun muassa 222, 777 ja 888.
 6. Yes, 450 is a number. More precisely it is a three-digit number.
Pidittekö lukemastanne?
7
Haluaisitteko jakaa artikkelin?

Herättikö artikkeli ajatuksia?

Kuulisimme mieluusti tämän artikkelin teissä herättämistä ajatuksista! Pystytte kirjoittamaan tälle sivulle näkyviin tulevan kommentin oheisella lomakkeella.

Vastaa

Antamanne nimi tai nimimerkki tulee näkyviin kommenttinne viereen. Käymme kommentit läpi ennen niiden julkaisua.

Artikkelin kirjoittaja

Yksityisopetus.net

Järjestämme henkilökohtaista matematiikan ja tilastotieteen opetusta sekä nettikursseja.

Kirjoittajan muut artikkelit

Kategoriat ja aihetunnisteet
Matematiikka