Oletko miettimässä valintaa lukion matematiikan pitkän ja lyhyen oppimäärän välillä? Tässä artikkelissa kerromme näkemyksemme siitä, millaisia asioita sinun kannattaa ottaa huomioon valintaa tehdessäsi.

Päivitetty viimeksi
Julkaistu
4 min
83
1
5

Lukion matematiikan opinnot alkavat kaikille yhteisellä kurssilla. Tämän jälkeen lukiolainen jatkaa opintojaan pitkällä tai lyhyellä oppimäärällä. Pitkässä matematiikassa on kymmenen pakollista kurssia ja kolme valtakunnallista syventävää kurssia. Lyhyessä matematiikassa vastaavat kurssimäärät ovat kuusi ja kaksi.

Mitä kannattaa huomioida valinnassa lukion pitkän ja lyhyen matematiikan välillä?

Aiotko opiskella fysiikkaa ja kemiaa lukiossa?

Jos aiot opiskella lukiossa fysiikkaa ja kemiaan pakollisia kursseja enemmän, tulet tarvitsemaan pitkässä matematiikassa opetettavia taitoja. Matematiikan voidaan sanoa olevan kieli, jota kyseisissä aineissa käytetään. Jotkut voivat olla sitä mieltä, että lyhyen matematiikan opinnot ovat riittäviä, mutta käytännössä näin ei ole. Lyhyen oppimäärän kurssien antamien eväiden pohjalta fysiikan ja kemian ilmiöiden käsittelymahdollisuudet ovat huomattavasti rajallisempia, ja kyseisten aineiden opiskelu on siten työläämpää.

Suunnitteletko jatkavasi korkeakouluun?

Kun haet yliopistoon tai ammattikorkeakouluun lukion jälkeen, saat valintavaiheessa lähtöpisteitä ylioppilaskirjoituksissa suorittamistasi kokeista. Pitkän matematiikan ylioppilaskokeesta saat useilla koulutusaloilla huomattavasti enemmän pisteitä lyhyen oppimäärän kokeeseen verrattuna.

Esimerkiksi lääketieteen koulutusohjelmassa vuonna 2019 pitkän matematiikan laudaturista sai yhdeksän lähtöpistettä ja lyhyen oppimäärän samasta arvosanasta kuusi pistettä. Magnan tapauksessa lähtöpisteet olivat viisi ja kaksi. Toisin sanoen pitkän oppimäärän laudaturilla sai 50 prosenttia enemmän pisteitä kuin lyhyen samalla arvosanalla. Magnan tilanteessa taas huimat 150 prosenttia enemmän!

Lääketiede 2019PitkäLyhyt
Laudatur96
Eximia74
Magna52
Cum laude30
Lubenter10
Approbatur00
Lääketieteen koulutusohjelman lähtöpisteet matematiikasta vuonna 2019

Kannattaa myös ottaa huomioon, että kolme vuotta lukiossa on pitkä aika. Vaikka tällä hetkellä suunnitelmissasi ei olisi jatkaa korkeakouluun, saattaa mielesi muuttua lukiovuosien aikana. Korkeakouluopintoihin valmistautumisesta ei ole sinulle haittaa, mutta sen sijaan saatat olla myöhemmin enemmän kuin iloinen siitä, että pidit ovet niille ammoisen auki.

Haluatko tehdä jatko-opinnoistasi vaivattomampia?

Kaikki varmasti tiedämme, että matemaattiset taidot ovat keskeisessä roolissa luonnontieteellisten, kauppatieteellisten ja teknisten alojen korkeakouluopinnoissa, mutta monelle voi tulla yllätyksenä se, että niitä tarvitaan myös vähemmän ilmeisillä opintoaloilla. Näitä aloja ovat esimerkiksi psykologia ja yhteiskuntatieteet.

Psykologiassa ja yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa tärkeänä työvälineenä ovat tilastotieteelliset menetelmät, joiden omaksuminen vaatii vankkaa matemaattista osaamista. Samaan hengenvetoon voitaisiin mainita, että korkeakoulutatasoinen tilastotiede on jotain ihan muuta, kuin mikä mielikuva sanasta tilasto saattaa ensimmäisenä syntyä. Korkeakouluopintojen tilastotiede ei ole pylväskuvioiden piirtämistä ja taulukoiden laatimista, vaan se on paljon syvällisempi tapa analysoida oman tieteenalan ilmiöitä.

Kun olet aikanaan lukion jälkeen päässyt sisään opiskelupaikkaan, jossa tarvitaan pitkän matematiikan taitoja, on toki periaatteessa mahdollista opetella tarvittavat aihepiirit vasta siinä vaiheessa. Käytännössä asia on kuitenkin toisin. Jos alat opetella asioita vasta siinä vaiheessa, tulee opintokuormastasi valtava.

Useissa korkeakouluopinnoissa matematiikan peruskurssit suoritetaan ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Näillä kursseilla oletetaan, että opiskelijalla on jo hallussa lukion pitkässä matematiikassa opetettavat taidot. Koska matematiikka on luonteeltaan kumulatiivista eli uudet aihepiirit rakentuvat pääsääntöisesti aiempien asioiden päälle, tulee kursseista suoriutuminen ja niiden sisältöjen ymmärtäminen olemaan mahdotonta ennen kuin olet hankkinut tarvittavat taustatiedot.

Periaatteessa voit toki tässä vaiheessa hankkia lukion pitkän matematiikan kirjat ja alkaa käydä niitä läpi, mutta tämä ei yleensä ole realistinen vaihtoehto. Matematiikan oppiminen kun vaatii suuren määrän treenaamista teorian lukemisen ja harjoitustehtävien pohtimisen muodoissa, ja kaikki se vaatii runsaasti aikaa. Näin ollen viikottainen työmääräsi kasvaa järjettömän suureksi, varsinkin kun huomioidaan, että sinulla on matematiikan lisäksi muitakin kursseja suoritettavana. Toisekseen asioiden kypsyminen mielessäsi ei myöskään ole mikään viiden minuutin juttu, vaan siihenkin tarvitaan aikaa.

Jos olet kaukaa viisas ja opettelet myöhemmin tarvitsemasi matematiikan taidot jo lukion aikana, voimme luvata, että tulet olemaan päätökseesi jatko-opintojesi aikana enemmän kuin tyytyväinen. Lukiossa sinulla on kolme vuotta aikaa omaksua sisällöt. Asioiden opiskeleminen rauhallisessa tahdissa on varmasti paljon miellyttävämpää kuin se, että korkeakoulutaipaleesi alkuaikana joutuisit istumaan illat ja yöt opiskelemassa analyyttistä geometriaa sekä derivoinnin ja integroinnin perusteita lukiokirjoista.

Pitkä matematiikka kehittää loogista ajattelua

Tämä saattaa kuulostaa kliseeltä, mutta pitkä matematiikka todella kehittää loogista ajattelua. Pitkän oppimäärän kursseilla opettaja selittää lukiolaisille, miksi kaavat ja ratkaisumenetelmät ovat sellaisia kuin ne ovat. Opit siis ymmärtämään syyt sille, miksi tehtävät ratkaistaan tietyllä tavalla. Sen sijaan lyhyen matematiikan puolella sinulle usein vain sanotaan syihin paneutumatta, että teet ensin näin, sitten noin ja lopuksi vielä näin.

Vahvoista loogisen ajattelun taidoista on luonnollisesti hyötyä koulumaailman ulkopuolellakin useimmilla elämän osa-alueilla.

Menestystä ja intoa tuleviin lukio-opintoihisi!

Pidittekö lukemastanne?
5
Haluaisitteko jakaa artikkelin?

Herättikö artikkeli ajatuksia?

Kuulisimme mieluusti tämän artikkelin teissä herättämistä ajatuksista! Pystytte kirjoittamaan tälle sivulle näkyviin tulevan kommentin oheisella lomakkeella.

Vastaa

Antamanne nimi tai nimimerkki tulee näkyviin kommenttinne viereen. Käymme kommentit läpi ennen niiden julkaisua.

Artikkelin kirjoittaja

Yksityisopetus.net

Järjestämme henkilökohtaista matematiikan ja tilastotieteen opetusta sekä nettikursseja.

Kirjoittajan muut artikkelit