Yksityisopetus: kokemuksia aiemmilta asiakkailtamme

Tällä sivulla voitte tutustua yksityisopetusta käyttäneiden asiakkaidemme kokemuksiin ja heidän vuosien varrella opetuspalveluistamme antamaansa palautteeseen. Kuvat ovat kuvituskuvia.

Yksityisoppilas kuvituskuva

Ensimmäistä kertaa elämässäni tunsin ymmärtäväni matematiikkaa

Pääsykokeisiin valmistautuja, 2011

"Hain kauppakorkeakouluun ja tiesin tarvitsevani apua matematiikan kanssa, ystäväni suositteli yksityisopetusta, hän oli ollut hyvin tyytyväinen (Yksityisopetus.netin) opettajaan ja saamansa opetuksen tasoon. päätin kokeilla ja voin varauksetta kehua yksityisopetusta: Opettaja on kärsivällinen, ystävällinen ja mikä tärkeintä erittäin pätevä opettaja! Kävimme muutamassa kuukaudessa läpi lähes koko ylästeen oppimäärän ja lukion lyhyen matematiikan kauppatieteisiin soveltuvin osin. Ensimmäistä kertaa elämässäni tunsin ymmärtäväni matematiikkaa ja onnistumisten myötä opin myös pitämään matemaattisista haasteista. Yksityisopetus oli minulle todella tehokasta ja ilman sitä en usko että kauppakorkea olisi ollut minulle mahdollinen tavoite. Lisäksi sain paljon oppimiseni kehitystä tukevia, minulle räätälöityjä kotitehtäviä, opetus siis tavallaan laajeni myös oppituntien ulkopuolelle. Voin varauksetta suositella yksityisopetusta kaikille, olin niin tyytyväinen saamani opetuksen tasoon! Pääsin sekä helsingin kauppakorkeaan että helsingin yliopistoon, se ei olisi ollut mahdollista ilman yksityisopetusta."

Yksityisoppilas kuvituskuva

Arton opetustapa oli hyvin selkeä ja perusteellinen

Pääsykokeisiin valmistautuja, 2012

"Kävin Arton yksityistunneilla kevään 2012 ajan valmentautumassa kauppakorkean ja amk liiketalouden pääsykokeita varten, enkä voi sanoa kokemuksestani muuta kuin hyvää. Taustani ennen yksityistuntien aloittamista oli matematiikkaa vieroksuva: lukion lyhyen matematiikan kurssieni arvosanat olivat aina ala-arvoisia ja yleinen matematiikan osaamiseni oli hyvin heikolla tasolla. Yksityistuntien myötä asenteeni matematiikkaa kohtaan muuttui täysin, Arton saadessa minut kiinnostumaan aidosti matematiikasta! Tunneilla tunsin todella oppivani asioita ja aikaisemmin mahdottomilta tuntuneet tehtävät ja aihealueet alkoivat aueta. Arton opetustapa oli hyvin selkeä ja perusteellinen, peruslähtökohdat kuntoon saatuamme siirryimme aina haastavampiin tehtäviin. Sain tunneilla myös minulle räätälöityjä tehtäviä sekä kokeita. Minulle tärkeää oli myös Arton antama tuki ja aito kiinnostus oppimistani kohtaan, ilman sitä olisin varmasti luovuttanut alkukeväästä. Suosittelen Arton yksityistunteja jokaiselle joka kaipaa laadukasta ja aidosti tehokasta matematiikan opetusta!"

Yksityisoppilas kuvituskuva

Arton apu johti toistuvasti hyviin tuloksiin

Tuukka, abiturientti, 2005

"Käydessäni Ressun lukiota Helsingissä vuosina 2002 – 2005 Arto toimi pitkän matematiikan yksityisopettajanani kahden vuoden ajan. Koska painotin lukio-opinnoissani useita vieraita kieliä mutta halusin samalla perehtyä kunnolla myös matematiikkaan, Arton apu oli erittäin hyödyllistä ja johti toistuvasti hyviin tuloksiin. Opetus perustui yhteen tai kahteen viikoittaiseen tapaamiseen, jotka kestivät useimmiten pari tuntia. Painopiste oli esittämissäni ongelmakohdissa, mutta lisäksi kävimme kulloinkin oleellisen teoriaosuuden kattavasti läpi. Arton opetustyyliin kuului eteneminen peruslähtökohdista yhä monimutkaisempien tapausten tarkasteluun, minkä avulla aihe tuli käsiteltyä laaja-alaisesti. Ongelmallisiksi osoittautuneita kysymyksiä Arto selvitti tarvittavan ajan pitkäjänteisesti, ja hän esitti laskuille usein myös vaihtoehtoisia ratkaisutapoja. Kirjoittaessani ylioppilaaksi keväällä 2005 arvosanoin neljä laudaturia ja neljä eximiaa sain pitkästä matematiikasta eximian. Artolta saamani apu vaikutti huomattavasti lopputulokseen ja vähensi lukionaikaista työmäärääni tehokkuudellaan."

Yksityisoppilas kuvituskuva

Suosittelen lämpimästi kaikille aikuisopiskelijoille

Yliopisto-opiskelija, 2015

"Meitä oli kolme aikuisopiskelijaa ja piti saada tilastomatematiikan kurssi tehtyä maisterintutkintoamme varten. Kävimme yliopiston järjestämillä luennoilla ja laskuharjoituksilla, mutta ne taisivat vain enemmän sekoittaa kuin auttaa tilastomatematiikan oppimiseen. Onneksi löysimme netistä yksityisopetus.net sivut ja sieltä Arton. Arto kykeni selittämään asiat selkeästi ja ymmärrettävästi. Arton opetuksen jälkeen ymmärsimme kaavat ja niden merkityksen. Vastenmielisestä tilastomatematiikasta tuli oikestaan hauskaa Arton avulla. Nyt on tentti läpäisty ja olo on helpottunut. Ilman Artoa olisi kesä mennyt yliopiston hieroglyyfejä selvitellessä ja läpipääsy olisi ollut enemmän sattumaa kuin todennäköistä. Laskimme myös, että oli myös taloudellisesti edullisempaa mennä Aron yksityisopetukseen, saaden yksilöllistä opetusta, kuin ajaa joka kerta 500 km yliopistolle kuuntelemään proffan jorinoita massaluennolla. Suosittelen lämpimästi kaikille aikuisopiskelijoille, jotka joutuvat vuosien tai vuosikymmenien tauon jälkeen kertaamaan matematiikka, esim tutkintoa varten, ottamalla Artolta muutaman räätälöidyn yksityistunnin. Säästyy aikaa ja loppujen lopuksi rahaakin."

Yksityisoppilas kuvituskuva

Arto todella välitti oppilaidensa menestymisestä ja tsemppasi jatkuvasti eteenpäin

Satu ja Arina, 2008

"Olimme suorittamassa viime keväänä kauppakorkean matematiikan jatkokurssia johon saimme Artolta tukiopetusta. Kurssin läpipäässy tuntui ensiksi mahdottomalta, mutta Arton erittäin hyvän opetusosaamisen ansioista asiat aukesivat heti ensimmäisellä kerralla ja pääsimme helposti kurssista läpi. Arton opetus oli hyvin selkeää ja erittäin perinpohjainen ja aluksi hankalalta tuntuneet asiat aikesivat Arton esimerkkien ansiosta. Yhtenä tärkeämpänä Arton ominaisuutena pidimme sitä, että Arto todella välitti oppilaidensa menestymisestä ja tsemppasi jatkuvasti eteenpäin. Suosittelemme Artoa kaikkille, jotka haluaa kohentaa matematiikan osaamista."

Yksityisoppilas kuvituskuva

Arton opetus oli erinomaista

Pääsykokeisiin valmistautuja, 2015

"Arton opetus oli erinomaista. Itselläni koulussa ei muissa aineissa ole ollut niin suuria vaikeuksia, kuin matematiikassa, mutta siltikin kaikkiin ihmetyksiin ja mietteisiin Arto osasi vastata. Jos asia ei auennut suullisesti selittämällä, niin Arto osasi asian avata paperilla niin pikku tarkasti ettei yksikään asia, tai muuttuja jäänyt pimentoon. Mikään asia ei niinsanotusti jäänyt tasolle se vain nyt menee matikassa niin, vaan jokaiseen ongelmaan löytyi selkeä selitys. Ilman Arton oppeja olisi ammattikorkeakoulupaikka jäänyt kaukaiseksi haaveeksi. Suosittelen suuresti muillekkin, joilla on matematiikan kanssa vaikeuksia, ne vaikeudet loppuvat kun ottaa Artoon yhteyttä. "

Yksityisoppilas kuvituskuva

Suosittelen Artoa erittäin hyvänä pedagogina

Yläasteella opiskelevan oppilaan äiti, 2008

"Olen aivan vakuuttunut, että sait paljon hyvää aikaan. Sait hänet [mies 15v, yläasteella] innostumaan aiheesta ja sait auktoriteetin ja kunnioituksen (älä sekoita, kun Arto sanoi näin, on se kova jätkä, se keksii esimerkitkin ihan omasta päästä). Itse olen jo ennen koetta ollut meilinvaihdossa opettajan kanssa ja annoin nettisivusi linkin ja sanoin, että Artoa suosittelen erittäin hyvänä pedagogina, jos joku muu joskus tarvitse kertausta (sen verran kuuntelin sivukorvalla)."

Yksityisoppilas kuvituskuva

Kiitokset erinomaisesta opetuksesta

Sari, amk-opiskelija, 2008

"Kiitokset erinomaisesta opetuksesta ja maltista opettaa integroinnin ja derivoinnin syventävä kurssi keski-ikäiselle blondille niin että se vihon viimeinenkin AMK inssi matematiikka meni läpi ja vielä niin lyhyessä ajassa! Suosittelen Arton opetusta kaikille, joilla matikka on hakusessa tai haluat parantaa suoritustasi."

Yksityisoppilas kuvituskuva

Arto osaa selostaa asiat ymmärrettävästi sekä selkeästi

Markus, abiturientti, 2008

"Kertasin Arton kanssa lyhyen matematiikan kursseja ennen kevään kirjoituksia. Arto on mielestäni erittäin hyvä ja rauhallinen opettaja. Hän osaa selostaa asiat ymmärrettävästi sekä selkeästi. Hänen avullaan kysymysmerkin alla olleet asiat selvisivät"

Yksityisoppilas kuvituskuva

Loistava opettaja ja mukava tyyppi

Taavetti, yläastelainen, 2008

"Hyvä ja pätevä opettaja, neuvoi asiat perusteellisesti eikä käsitellystä asiasta jäänyt mitään hampaankoloon. Loistava opettaja ja mukava tyyppi, suosittelen!"

Yksityisoppilas kuvituskuva

Sain hyvän numeron

Pinjamari, lukiolainen, 2008

"Arto auttoi minua todennäköisyys laskennan kanssa, sillä ensin en päässyt kokeesta läpi. Lopulta sain kuitenkin hyvän numeron ja pääsin matematiikasta kunnialla läpi."

Yksityisoppilas kuvituskuva

Suurkiitokset erinomaisesta opetuksesta

Yläasteella opiskelevan oppilaan äiti, 2008

"Suurkiitokset vielä kerran erinomaisesta opetuksestasi, johon poikani oli erittäin tyytyväinen. Nyt tiedämme, kenen puoleen kääntyä, jos matikkaongelmia vastaisuudessa taas tulee."

Yksityisoppilas kuvituskuva

Ylioppilaskoearvosana nousi kaksi pykälää

IB-lukiossa opiskelleen oppilaan äiti, 2008

"Annoit keväällä pojalleni matikan tunteja IB-lukion yo-kokeita varten. Tunneista oli apua, sillä yo-koearvosana nousi kaksi pykälää siitä, jota koulumenestyksen perusteella ennakkoon arvioin."

Yksityisoppilas kuvituskuva

Arton opetus oli taitavaa ja osaavaa

Stefano, abiturientti, 2008

"Arto auttoi minua matematiikan opiskelussa YO - kirjoituksiin 2008. Matematiikka oli minulle varsinainen arvoitus. Arto teki opiskelun huomattavasti helpommaksi ja kiinnostavammaksi. Hänen opetuksensa oli taitavaa ja osaavaa. Suosittelen häntä opettajaksi muillekin opiskelijoille, joilla on ongelmia matematiikan kanssa. Kiitän hänen avustaan."

Yksityisoppilas kuvituskuva

Tosi iso kiitos

Abiturientin äiti, 2009

"Tosi iso kiitos panoksestasi tyttäreni matematiikan opetuksesta. Lopulliset tulokset tulivat eli M, se oli paljon enemmän kuin odotimme mieheni kanssa! Kaikkea hyvää Sinulle!"

Yksityisoppilas kuvituskuva

Olet ollut minun paras matikanmaikka

Kauppatieteiden ylioppilas, 2009

"Kiitos Sinulle avustasi, uskoisin kyllä että vielä tavataan näissä merkeissä. Niin ja, jos tarvitset suosittelijaa, niin olen käytettävissäsi. Olet ollut minun paras matikanmaikka."

Yksityisoppilas kuvituskuva

Poikani viihtyi tunneilla ja opit menivät perille

Abiturientin isä, 2015

"Poikani selvästi viihtyi tunneilla ja opit menivät myös perille: matikka lähti magnana, toivotaan että myös pysyy. Ilman apuasi ei varmaan olisi ollut lähelläkään tuota tasoa!! Kiitos vielä kerran!!"

Yksityisoppilas kuvituskuva

Poikani on ollut todella tyytyväinen opetukseesi

Abiturientin äiti, 2015

"Poikani on ollut todella tyytyväinen opetukseesi. Lämmin kiitos sinulle hyvästä työstä!"

Yksityisoppilas kuvituskuva

Voin olla tyytyväinen että otin Artoon yhteyttä

Autoasentaja, tuleva autosähköinsinööri, 2011

"Lähdin ammattikorkeakouluun 21 vuoden tauon jälkeen, joka oli kulunut ammattikoulusta. Sähkölinjalla, jonne pääsin, matematiikka perustuu Lukion pitkään matikkaan. Nyt kun viimeinenkin kurssi Differentiaaliyhtälöt ja Integraalimuunnokset on läpäisty, voin olla tyytyväinen että otin Artoon yhteyttä jo ennen pääsykokeita. Ilman Arton apua urakka olisi ollut mahdoton, kun vähäinenkin matematiikka, joka perus ja ammattikoulussa tuli opittua oli työelämässä unohtunut tuon 21 vuoden aikana."

Yksityisoppilas kuvituskuva

Aiemmin vaikeat asiat aukesivat Arton avustuksella

Olli, abiturientti, 2004

"Arto valmensi minua matematiikan yo-kirjoituksiin vuonna 2004. Arto oli todella hyvä ja asiantunteva opettaja. Opetus oli helposti ymmärrettävää ja havainnollistavaa, aiemmin vaikeat asiat aukesivat Arton avustuksella. Voin suositella Artoa kaikille, jotka tuntevat tarvitsevansa yksilöllistä matematiikan opetusta."

Yksityisoppilas kuvituskuva

Arto oli todella havainnollistava ja selitti asiat ymmärrettävällä tavalla

Jenni, abiturientti, 2006

"Arto oli minulla yksityisenä matematiikan opettajana valmistuessani pitkän matematiikan ylioppilaskirjoituksiin keväällä 2006. Arvioisin matematiikan arvosanani nousseen kirjoituksissa vähintään yhdellä arvosanalla tämän ansiosta. Arto oli todella havainnollistava ja selitti asiat ymmärrettävällä tavalla - todellista opettaja-ainesta."

Yksityisoppilas kuvituskuva

Hyvää räätälöityä opetusta

Yliopisto-opiskelija, 2015

"Hyvää räätälöityä opetusta tarpeen mukaan. Selkeät esimerkit ja laskuharjoitukset tukevat oppimista. Positiivinen kokemus ja lopputulos. Kannattaa kokeilla, suosittelen!"

Nämä suosituksia ja kokemuksia yksityisopetuksesta sisältävät tekstit ovat asiakkaiden tai heidän vanhempiensa lähettämässä muodossa. Niissä mahdollisesti olevia oikeinkirjoitusvirheitä ei ole korjattu.

Työtodistukset ja palaute kursseista

Voitte tutustua lisäksi opettajamme työtodistuksiin ja Metropolian ammattikorkeakoulun opiskelijoiden hänelle antamaan kurssipalautteeseen pdf-dokumentteina.

Opettajamme ammattikorkeakoulussa antamaan ryhmäopetukseen osallistuneet ovat asteikolla 1-5 arvioineet opettajan asiantuntevuudeksi 4,84, opetuksen ilmapiiriksi 4,43 ja osaamistavoitteiden saavuttamiseksi 3,90.

Haluatteko lisätietoja palvelustamme?

Yksityisopetukseen liittyviä artikkelejamme


Miten saat yksityisopetuksesta kaiken irti?

Tässä artikkelissa annamme vinkkejä siihen, miten saat matematiikan yksityistunneistasi mahdollisimman suuren hyödyn irti. Mitä sinun kannattaa tehdä ennen tunteja, niiden aikana ja niiden jälkeen?

Miten opin matematiikkaa? – Neljä keskeistä keinoa

Tästä artikkelista voitte lukea näkemyksemme siitä, miten matematiikkaa opitaan. Pähkinänkuoressa keskeisintä on pohjatietojen varmistaminen, syvällinen teoriaan ja esimerkkeihin perehtyminen, ahkera harjoitustehtävien tekeminen ja asioiden kertaaminen myöhemmin.

Seitsemän vinkkiä matematiikan yo-kirjoituksiin valmistautumiseen

Miten saat kaveripiiristäsi, oppikirjojen esimerkeistä ja käsitekartoista hyödyn irti kerratessasi ylioppilaskirjoituksiin? Lue vinkkimme kokeeseen valmistautumiseen!

Ota yhteyttä

Vastaamme oikein mielellämme mahdollisiin kysymyksiinne!

040 554 4650

Jos emme voi yhteydenottohetkellänne vastata puheluun, soitamme teille takaisin niin pian kuin mahdollista.

Hakaniemi Helsinki 00530

Yhteydenottopyyntö